22 april 1282

In een brief van 22 april 1282 schenkt Graaf Gwijde van Dampierre aan zijn zoon Jan van Namen een aantal bedijkte schorren : un scor a le moenkerede (Monnikerede) entre deux havenes, encore un scor encoste lapscure (Lapscheure), un scor entre moenkerede et le houcke (Hoeke) et encore un scor encoteĀ© Reinghersuliete (Reigaartsvliet).

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
220

Afdrukken E-mailadres