2 februari 1288

Op 5 februari 1288 richt een grote stormvloed veel schade aan de Noordzeekust en de monding van de grote rivieren. De Vier Ambachten zijn het zwaarst getroffen maar ook de Zwinstreek blijft niet gespaard. Er moet zodanig veel herdijkt en bedijkt worden dat de klassieke bedijkers, de kloosters en rijke particulieren, niet meer over voldoende middelen beschikten om het van tempo be- en herdijkingen vol te houden na de snelle opeenvolging van overstromingen. Graaf Gwijde van Dampierre ziet zich verplicht de kerkelijke grootgrondbezitters, zoals de abdijen van Ter Duinen en Ter Doest, aan te porren polders te verkopen aan kapitaalkrachtige Bruggelingen. Anderzijds verkocht de graaf die voortdurend in geldverlegenheid verkeerde zelf eigen poldergrond aan genoemde abdijen om die tot vruchtbare akkers om te bouwen

Julien van Belle

Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. - Dl. 1
Maldegem : Van Hoestenberghe, 1999-2004
143, 146

Afdrukken E-mailadres