29 juni 1293

Op 29 juni 1293 bekrachtigt graaf Robrecht het recht binnen vier palen en het waterrecht tot aan twee zee-grenspalen, dat zijn vader Gwijde van Dampierre aan Sluis heeft verleend.

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
14

Afdrukken E-mailadres