1305

Na het overlijden van graaf Gwijde van Dampierre wordt zijn zoon Robrecht graaf van Vlaanderen. Jan van Namen wordt Heer van Sluis.

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
17

Afdrukken E-mailadres