ca.1310

Een oorkonde van 1286 bepaalt dat achter de dijk van de Oudemaarspolder een inlaagdijk moet worden gelegd. Door deze inlaagdijk verliest het dorp 'Heis' ca. 100 meter bij het strand. Deze inlaagdijk is ca. 1310 afgewerkt.

Maurits Coornaert

Heist en de Eiesluis
Tielt : Lannoo, 1976. - 474 p. : ill.
30, 32, 37

Afdrukken E-mailadres