1311

De clericus Willem Buccaert doet een legaat aan de Poorte (liefdadigheidsinstelling) van de abdij Ter Doest (Lissewege) om de armen te voorzien van vis, kledij en schoenen in Aardenburg.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
26

Afdrukken E-mailadres