14 maart 1317

De waterbaljuw van de wateren te Mude verkrijgt op 14 maart 1317 opnieuw het recht op alle wateren van het Zwin. Dat betekent een inkrimping van het schependom van Sluis.

Johan Hendrik van Dale

Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg haer vestingswerken van 1382 en 1587
Middelburg : J.C. & W. Altorfer, 1871. - 223 p. : ill.
66

Afdrukken E-mailadres