headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1242
De parochie Sint-Anna-ter-Muiden krijgt stadsrechten van de Graaf van Vlaanderen.
1242
De tienderechten in de parochies Lissewege en Heist worden in 1242 door Giselbrecht, burggraaf van Sint-Winnoksbergen, met toelating van graaf Tomas van Savoye en gravin Jaohanne van Constantinopel, geschonken aan de Sint-Bertinsbadij van Sint-Omaars.
1242
Sedert 1242 worden de Schepenen van de Vier Ambachten jaarlijks herkozen.
1243
De haven van Aardenburg wordt uitgegraven tot aan de Slependamme of Zeedam (iets den noorden van het huidige Draaibrug).
1243
Hendrik van Craeywyc, abt van de abdij Ter Doest (Lissewege) koopt de rechten over het Burkelbos (Oedelem) van Boudewijn Roels, ridder en heer van Knesselare.
april 1243
In april 1243 sterft Hendrik van Craeywyc en hij wordt opgevolgd door Jan Smedekin die de 11de abt van de abdij Ter Doest (Lissewege) wordt.
1243 e.v.
Onder abt Jan Smedekin wordt de kerk van de abdij Ter Doest (Lissewege) gebouwd. De kerk is 34 meter lang en 19 meter breed, telt drie beuken met elk 20 pijlers.
1243
De haven van Aardenburg wordt uitgegraven tot aan de Slependamme of Zeedam (iets den noorden van het huidige Draaibrug).
1244
Indijking van het eilaind Koezand (bij het eiland Wulpen).
1245
Syger en David zijn de twee pastoors van Lissewege.
1245
Gravin Margareta controleert alle privileges en documenten m.b.t. de eigendommen van de abdij Ter Doest (Lissewege).
1246
In Valenciennes wordt de lijst met een overzicht van de bezittingen (o.a. in Monnikerede) van de abdij Ter Doest (Lissewege), die in 1245 is opgemaakt, gepubliceerd.
5 december 1248
Op 5 december 1248 worden de abt en de monniken van Ter Doest door de Hollandse graaf Willem II bevestigd in hun uitgebreide rechten en bezittingen die ze in Holland en Zeeland in de strijd tegen het water reeds hebben verworven.
1248
De Lisseweegse pastoors Syger en David bemiddelen bij een schenking van 5 gemete land door Lamin en zijn vrouw Luce aan de Poorte van de abdij Ter Doest (Lissewege) (= liefdadigheidsinstelling). De gronden liggen in de parochies Lissewege, Koudekerke en Uitkerke.
1248
Twee grote stormvloeden in Zeeland.
1249
Gravin Margareta geeft in 1249 de toelating aan Damme om het Sint-Janshospitaal op te richten.
1249
Gravin Margareta geeft in 1249 de toelating aan Damme om het Sint-Janshospitaal op te richten.
1249
Gravin Margareta geeft in 1249 de toelating aan Damme om het Sint-Janshospitaal op te richten.
1249
De abdij Ter Doest (Lissewege) koopt 10 bunders land bij het hof Pilsbroek voor een som van 20 Vlaamse ponden aan Jan van Leffinge .
ca. 1250
De eerste Lombarden doen omstreeks 1250 hun verschijning in Brugge
1250
Oudste vermelding van Hoeke
ca. 1250
Ca. 1250 krijgt Monnikerede stadsrechten.
1250
Kort na 1250 wordt Monnikerede een vrijstad met eigen privileges.
1250
Vroegste vermelding van Hoeke
ca. 1250
In de noordoosthoek van de parochie Dudzele wordt in de eerste helft van de 13de eeuw een hulpkapel ter ere van de H. Vincentius gebouwd. Het bedoelde deel van Dudzele wordt ca. 1250 afgescheiden en de kapel wordt verheven tot een parochiekerk die in 1260 verschijnt onder de naam Ramskapelle. Voor zover we weten, is er geen enkel dokument bewaard, dat ons meedeelt in welk jaar en onder welke voorwaarden de parochie Ramskapelle werd gesticht.
ca. 1250
Ca. 1250 is het schip van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Lissewege waarschijnlijk klaar en begint men met de bouw van de toren (13 roeden).
1250
De lekenbroeder Henricus Conversus (Hendrik de lekenbroeder) leidt het scriptorium van de abdij Ter Doest (Lissewege) waar hij een vierdelige bijbel en andere werken schrijft.
1251
Gent wijzigt zijn project om een waterweg te graven naar Aardenburg en besluit de Lieve naar Damme te graven.
1251
Afbakening van het rechtsgebied van de schepenbank van Aardenburg.
1251
Gent wijzigt zijn project om een waterweg te graven naar Aardenburg en besluit de Lieve naar Damme te graven.
oktober 1251
Gravin Margaretha bevestigt in oktober 1251 het recht van Aardenburg op een kanaal dat Aardenburg met Gent zou verbinden. Het kanaal wordt echter nooit gegraven.
1252-1253
Vroegste vermelding van Knokke (Cnocke) in een reglement voor de scheepvaart en tolheffing op het Zwin, uitgevaardigd door Margareta van Konstantinopel.
1252-1253
Vroegste vermelding van Knokke (Cnocke) in een reglement voor de scheepvaart en tolheffing op het Zwin, uitgevaardigd door Margareta van Konstantinopel.
1252
Margareta van Constantinopel regelt de scheepvaart en de tol op het Zwin voor de vijf vissersplaatsen Knokke, Reygaartsvliet, Niewersluis, Cadzand en Coxyde.
mei 1252
Gravin Margareta van Constantinopel verleent in mei 1252 aan de Duitse Hanze het fameuze Toltarief van Damme. Het tolreglement vermeldt de toekomstige oprichting van inningskantoren in Damme, Monnikerede, Hoeke, Mude en Sluis.
ca. 1252
De vroegst bekende versie van het Scheepsrecht van Damme zou dateren van omstreeks 1252.
1252
In 1252 onderhandelen Oosterlingen met gravin Margareta van Constantinopel om zekere privilegies te krijgen. De gravin stelt hen voor om een kolonie te stichten in Damme of om tussen Damme en Mude een nederzetting (Nieuw Damme) te stichten. De Oosterlingen wijzen het voorstel af en kiezen Hoeke als zetel voor hun activiteiten.
1252
Margareta van Constantinopel verleent in mei 1252 een gunstig toltarief aan kooplieden die in Damme verblijven (toltarief van Damme).
1252
In 1252 wordt een nieuwe 'tolrolle'of tolreglement op het Zwin uitgevaardigd door gravin Margareta van Constantinopel. In deze tolrol worden meer dan 300 verschillende goederen vermeld. Het hoofdkantoor is in Damme gevestigd, maar ook in Monnikrede, Sluis, Hoeke, Mude, Slepeldamme (bij Aardenburg), Waterdune (Cadzand), Coxyde en Oostburg zijn er kantoren.
1252
In 1252 is de haringstapel al in Damme gevestigd.
1252
In het toltarief van 1252 wordt vermeld dat Damme een wekelijkse markt op dinsdag heeft. Ook is er sprake van de jaarmarkt van Damme die jaarlijks rond Pinksteren in Damme wordt gehouden.
1252
Gravin Margareta van Constantinopel weigert om aan de Duitse Hanze de toelating te geven om een eigen kolonie bij Damme op te richten.
1252
Gravin Margareta van Constantinopel weigert om aan de Duitse Hanze de toelating te geven om een eigen kolonie bij Damme op te richten.
1252
Aan de Duitse Hanze wordt voorgesteld om Nieuw Damme te stichten. De Hanze weigert en vestigt zich in Hoeke.
di 7 okt 1253
De kapel van Knokke (Sint-Kathelijnen-ten-Cnocken) wordt door de Bisschop van Doornik afgescheiden van de parochie Koudekerke en verheven tot parochiekerk.
di 7 okt 1253
De kapel van Knokke (Sint-Kathelijnen-ten-Cnocken) wordt door de Bisschop van Doornik afgescheiden van de parochie Koudekerke en verheven tot parochiekerk.
di 7 okt 1253
De kapel van Knokke (Sint-Kathelijnen-ten-Cnocken) wordt door de Bisschop van Doornik afgescheiden van de parochie Koudekerke en verheven tot parochiekerk.
di 7 okt 1253
De kapel van Knokke (Sint-Kathelijnen-ten-Cnocken) wordt door de Bisschop van Doornik afgescheiden van de parochie Koudekerke en verheven tot parochiekerk.
di 7 okt 1253
De kapel van Knokke (Sint-Kathelijnen-ten-Cnocken) wordt door de Bisschop van Doornik afgescheiden van de parochie Koudekerke en verheven tot parochiekerk.
di 7 okt 1253
De kapel van Knokke (Sint-Kathelijnen-ten-Cnocken) wordt door de Bisschop van Doornik afgescheiden van de parochie Koudekerke en verheven tot parochiekerk.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.