headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1321
De oud-burgemeester en schepen van Damme Jan Bonin wordt gearresteeerd en in Aardenburg terechtgesteld voor zijn aandeel in de opstand tegen de plaatsvervangende graaf Robrecht van Kassel.
november 1321
In november teistert een zware storm de kust en het Scheldebekken.
na 18 november 1321
Na 18 november ontstaan opnieuw onlusten in Brugge en Robrecht van Kassel is verplicht om zich terug te trekken in Damme waar hij een blokkade legt op het Zwin. Robrecht van Kassel laat Damme versterken.
ma 25 okt 1322
Wegens geldgebrek laat de Abdij van Vauxelles zijn goederen in Knokke en Westkapelle tijdelijk beheren door de abdij ter Duinen.
1322
Jan van Namen, de halfbroer van graaf Robrecht van Bethune, krijgt in 1322 de heerlijkheid Sluis in leen van Lodewijk van Nevers. Brugge vraagt aan Jan van Namen om afstand te doen van het waterbaljuwschap van Sluis. De graaf weigert.
17 september 1322
Overlijden van de Vlaamse graaf Robrechte van Bethune.
17 september 1322
Graaf Robrecht van Bethune wordt na zijn overlijden (17 september 1322) opgevolgd door zijn kleinzoon Lodewijk I van Nevers die de toelating geeft aan Jan van Namen om het waterbaljuwschap te behouden. Die post wordt tot dan waargenomen door een inwoner van Damme. Ook bevestigt Graaf Lodewijk de toelating om in Sluis markt te houden. Dat tot groot ongenoegen van Brugge.
8 maart 1322
Robrecht van Kassel blokkeerde niet alleen het Zwin richting Brugge, maar heft ook een zware tol op de Lieve. Hierdoor gaan Brugge en Gent samenspannen tegen de graaf (8 maart 1322). Nog voor een overeenkomst met de graaf kon worden afgesloten, steft Robrecht van Bethune (17 september 1322). Hij wordt opgevolgd door Lodewijk II van Nevers (Lodewijk van Crecy).
17 septebmer 1322
Na het overlijden van Graaf Robrecht in 1322, verkrijgt Jan van Namen het Baljuwschap over de wateren van graaf Lodewijk van Nevers. Dat te nadele van Mude. Brugge trekt op tegen Sluis..
1323
Graaf Lodewijk van Nevers beslist dat Damme de stapelplaats wordt van de ingevoerde haring.
1323
Vroegste vermelding van de Zoutepannepolder, na de indijking van een schorre op de westelijke oever van het Zwin.
1323
Mits een hele reeks toegevingen wordt Lodewijk II van Nevers door de Franse koning erkend als graaf van Vlaanderen. Hij moet o.a. beloven op de Vlaams-Engelse handelsactiviteiten te stoppen en zijn rechten op Waals-Vlaanderen te laten vallen. De Zeeuwse eiland bewesten Schelde (Walcheren, Schouwen, Zuid- en Noord-Beveland en Brosele) komen toe aan de graaf van Holland die dan afziet van zijn aanspraken op de Vier Ambachten en de landen van Waas, Aalst en Geraardsbergen (Rijks Vlaanderen).
9 oktober 1323
Op 9 oktober 1323 ontsnapt Jan van Namen die op 31 juli 1323 is gevangen genomen, door verraad uit het Steen in Brugge.
31 juli 1323
De Bruggelingen willen op 31 juli 1323 Sluis veroveren. In een hevig gevecht wordt Jan van Namen gevangenomen en worden een twintigtal ridders gedood. De haveninstallatie van Sluis wordt verwoest en de stad in brand gestoken.
1323
Lodewijk van Nevers schenkt het 'Seerecht van Sluijs ende het Zwyn' aan Jan van Namen. Brugge en Damme nemen hem gevangen en plunderen en moorden in Sluis.
9 - 10 oktober 1323
Jan van Namen ontsnapt in de nacht van 9 op 10 oktober 1323 uit de gevangenis van Brugge.
31 juli 1323
De Bruggelingen willen op 31 juli 1323 Sluis veroveren. In een hevig gevecht wordt Jan van Namen gevangenomen en worden een twintigtal ridders gedood. De haveninstallatie van Sluis wordt verwoest en de stad in brand gestoken.
1323
Nikolaas, heer van Lissewege, overleeft de Slag bij Kassel o.l.v. Zannekin.
1323
Hendrik van Brabant wordt de 19de abt van de abdij Ter Doest (Lissewege).
14 juni 1323
Op 14 juni 1323 trekt een Brugs leger op naar Sluis. Het raakt slaags met troepen van Jan van Namen en 300 Bruggelingen sneuvelen. Jan van Namen wordt gevangen genomen en naar Brugge gevoerd. Sluis wordt geplunderd en in brand gestoken.
13 juli 1323
Graaf Jan van Namen, heer van Sluis, verkrijgt in 1323 het baljuwschap van de wateren van Sluis van zijn neef graaf Lodewijk van Nevers.
31 juli 1323
De Bruggelingen willen op 31 juli 1323 Sluis veroveren. In een hevig gevecht wordt Jan van Namen gevangenomen en worden een twintigtal ridders gedood. De haveninstallatie van Sluis wordt verwoest en de stad in brand gestoken.
13 juli 1323
Op 13 juli 1323 verkrijgt Jan van Namen het waterbaljuwschap over het Zwin.
31 juli 1323
De Bruggelingen willen op 31 juli 1323 Sluis veroveren. In een hevig gevecht wordt Jan van Namen gevangenomen en worden een twintigtal ridders gedood. De haveninstallatie van Sluis wordt verwoest en de stad in brand gestoken.
13 juli 1323
Jan van Namen verkrijgt ook een aantal rechten over de wateren van het Zwin, o.a. het recht op de aanstelling van de waterschout.
4 april 1323
Op 4 april 1323 verkrijgt Brugge het stapelprivilege voor het Zwin. Alle goederen mogen alleen in Brugge worden verhandeld, met uitzondering van een aantal goederen die in Damme, Hoeke en Monnikerede mogen worden verhandeld.
1323
De houtstapel op het Zwin wordt van Sluis overgebracht naar Brugge.
1324
Eerste vermelding van de onafhankelijke parochie Sint-Anna-ter-Muiden, die uit de moederparochie Westkapelle voortkomt.
1324
Het 'Cartularium van de Sint-Kwintinsabdij' bewijst dat de Zoutepannepolder, de Robbemoreelpolder en de Maneschijnpolder reeds zijn ingedijkt.
24 juni 1324
Graaf Lodewijk van Nevers geeft op 24 juni 1324 amnestie aan de opstandelingen van de opstand in Kust-Vlaanderen, die zich in de gevangenis van Brugge of van Aardenburg aanmelden.
Palmzondag 1324
Graaf Lodewijk van Nevers stelt op Palmzondag 1324 het stapelrecht van Hoeke en Monnikerede vast : droogvis, koorn,zout, teer, masten, kromhouten en alle benodigdheden voor de scheepsbouw, zeevfis.
9 april 1324
Na nieuwe onlusten bevestigt Lodewijk van Nevers op 9 april 1324 de privilegien van jurisdictie van Brugge over Sluis.
1324
In de opstand van Kerels neemt Brugge de leiding.
1324
Volgens een schattingsrol wordt den Zwinsteden als volgt belast: Sluis 13.140 ponden 5 schellingen 2 deniers parisis; Mude 543 ponden 6 schellingen 11 deniers parisis; Hoeke 617 ponden, 6 schellingen 11 denieren parisis; Monniekerede 706 ponden, 6 schellingen 11 deniers parisis; Damme 6.466 ponden 16 schellingen 2 deniers parisis.
Palmzondag 1324
Graaf Lodewijk van Nevers stelt op Palmzondag 1324 het stapelrecht van Hoeke en Monnikerede vast : droogvis, koorn,zout, teer, masten, kromhouten en alle benodigdheden voor de scheepsbouw, zeevfis.
1324
Pieter van Axel volgt Hendrik van Brabant op en wordt de 20ste abt van de abdij Ter Doest (Lissewege).
1324
Kristiaan is heer van Lissewege en klerk van de vierschaar van het Brugse Vrije.
1324
Jan van Namen kan ontsnappen uit de Brugse gevangenis. Graaf Lodewijk vernietigt alle privilegies van Sluis, mits Brugge een som van 66000 gulden betaalt.
9 april 1324
Op 9 april 1324 tegen graaf Lodewijk van Nevers en de stad Brugge het zgn. stapelprivilegie. In Sluis mogen geen versterkingen worden gebouwd.
9 april 1324
Graaf Lodewijk van Nevers geeft de Bruggelingen op 9 april 1324 amnestie voor hun aanval op Sluis. Brugge krijgt ook het stapelrecht over heel het Zwin.
14 maart 1325
Op 14 maart 1325 herroept Graaf Lodewijk van Nevers het privilege van 9 april 1324 waarbij hij de Bruggelingen het stapelrecht over het Zwin gaf. Daarop zetten de Bruggelingen de graaf in gevangenschap
1 december 1325
Op 1 december 1325 laten de Bruggelingen Graaf Lodewijk van Nevers terug vrij in ruil voor een aantal privileges : kanalisering van de Zuidleie in Oostkamp, onderzoek naar wandaden van Jan van Namen, ...
1325
Vroegste vermelding van de Oostmolen (Dudzele)
1326
Koning Karel de Schone van Frankrijk sluit in 1326 de vrede van Arques.
1328
Ter Duinen krijgt de Keuvelhoeve in pacht.
23 augustus 1328
Zannekin wordt met zijn troepen op 23 augustus 1328 bij Kassel verslagen door het Frans leger o.l.v. Filips IV. Graaf Lodewijk vestigt zich daarop in Damme (september 1328-lente 1329) waar honderden terechtstellingen van opstandelingen plaatsvonden.
23 augustus 1328
Zannekin wordt met zijn troepen op 23 augustus 1328 bij Kassel verslagen door het Frans leger o.l.v. Filips IV. Graaf Lodewijk vestigt zich daarop in Damme (september 1328-lente 1329) waar honderden terechtstellingen van opstandelingen plaatsvonden.
23 augustus 1328
Zannekin wordt met zijn troepen op 23 augustus 1328 bij Kassel verslagen door het Frans leger o.l.v. Filips IV. Graaf Lodewijk vestigt zich daarop in Damme (september 1328-lente 1329) waar honderden terechtstellingen van opstandelingen plaatsvonden.
1329
In een brief uit 1329 m.b.t. tot het stichten van een congregatie in Sluis, is sprake van een Poorthuis (Stadhuis) en twee kerken (Sint-Janskerk en O.L.Vrouwkerk).
1329
In een verslag aan de vicaris-generaal van Doornik spreekt de deken van Aardenburg over de stichting in Sluis van de broederschap van Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw die voordien Onze Lieve Vrouwe der Klerken heette.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.