headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1 juli 1330
Jan van Namen meldt in een brief dd. 1 juli 1330 dat Sluis amnestie krijgt voor zijn deelname in de Slag bij Kassel.
7 november 1330
Op 7 november geeft Lodewijk van Nevers de toelating aan Brugge om een verbindingskanaal te graven tussen Brugge en de Leie bij Deinze. In verschillende etappes wordt aan het project gewerkt tot 1335.
1330
Vroegste vermedling van de Riselemolen (Dudzele)
1330
In een oorkonde van 1330 wordt de pastoor van Hoeke belast met 20 ponden parisis.
1330
Het Brugse Vrije wordt definitief in drie gedeeld. Het Noord-, Oost- en Westvrije krijgen elk een eigen schepenbank
1330
Jan van Namen, heer van Sluis overlijdt in 1330. Zijn weduwe Marie van Artois blijft tot aan haar dood douariere van Sluis maar moet de jurisdictie over de wateren afstaan aan de graaf.
1 juli 1330
Jan van Namen meldt in een brief dd. 1 juli 1330 dat Sluis amnestie krijgt voor zijn deelname in de Slag bij Kassel.
1330
Grote vloed in Zeeland.
7 november 1330
Graaf Lodewijk van Nevers geeft op 7 november 1330 een charter aan Brugge om de Nieuwe Leie te graven (kanaal Brugge - Deinze over St.-Joris-ten-Distel).
1330
Na het overlijden van Jan van Namen gaan de waterrechten terug naar de Graaf van Vlaanderen.
do 23 mei 1331
De Stad Brugge koopt een stuk grond in Ramskapelle (Aaishove) om er een steenbakkerij te bouwen (begin 1332).
1331
Privilege door Lodewijk van Nevers aan de wijnhandelaars van La Rochelle en Saint-Jean d'Angely in Damme
1331
Tot 1331 gebruikt men bij voorkeur de naam "Lamminsvliet" naar een zekere Lambert (Laatste heer van Rodanburg die na zijn betrokkenheid bij de moord op Karel de Goede in 1128 overleed ? Genoemd naar bisschop Lambertus ?...). Vanaf 1131 komt de naam Sluis overwegend voor.
1331
In 1331 krijgt Damme van graaf Lodewijk van Nevers het stapelrecht van Franse wijnen.
9 oktober 1331
Een akte van het Sint-Janshospitaal van Damme vermeldt op 9 oktober 1331 de Oostspeye.
1331
In 1331 krijgt Damme van graaf Lodewijk van Nevers het stapelrecht van Franse wijnen.
9 oktober 1331
Een akte van het Sint-Janshospitaal van Damme vermeldt op 9 oktober 1331 de Oostspeye.
1331
Oprichting van een steenbakkrijk op het domein Aaishove te Ramskapelle door de stad Brugge
1331
Monnikerede en Oostende krijgen verschillende privilegies.
1331
In 1331 heeft de naamsovergang van Lamminsvliet naar Sluis zich helemaal voltrokken. In geen enkel officieel document vindt men daarna nog de naam 'Lamminsvliet' vermeld.
1331
In 1331 wordt een overeenkomst gesloten tussen Jan van Namen, heer van Sluis en graaf Lodewijk ivm de afbakening van het rechtsgebied van Sluis in de richting van het Zwin omdat men op de schorre van het naar het noorden opschuivende Zwin steeds meer huizen optrekt.
1333
Bouw van de nieuwe Zuidsluis van Reigaarsvliet op het punt waar de Monnikendijk en Greveningedijk samenkomen.
23 november 1334
Een grote storm breekt op 23 november 1334 de dijken langs het Zwin door en richt veel schade aan in Oostende, Blankenberge, op het eiland Wulpen, in het land van Saaftinge, bij Kieldrecht.
1334
Grote vloed in Zeeland.
1335
Oudste vermelding van de Keuvelhoeve.
1335
Blanche van Namen, dochter van Jan van Namen, vertrekt van uit Sluis naar het Noorden om te huwen met Magnus Eriksson, koning van Noorwegen en Zweden.
1335
Blanche van Namen, dochter van Jan van Namen, vertrekt van uit Sluis naar het Noorden om te huwen met Magnus Eriksson, koning van Noorwegen en Zweden.
29 november 1335
Herstel in Lapscheure van de dijken die door de storm van november 1334 grote schade hebben geleden. Een nieuwe storm, op 29 november 1335, zorgt voor overstromingen en schade in de omgeving van Oostende en Blankenberge.
augustus 1336
In augustus verbiedt Edward III van Engeland de verdere export van wol naar Vlaanderen.
1336
Engelse troepen, die Jacob van Artevelde steunen, landen op Kadzand en kunnen daar in een strijd Guido de Richebourg, bastaard-broer van de Vlaamse graaf , gevangen.
1337
Begin van de Honderdjarige Oorlog.
1337
5000 soldaten van Lodewijk van Nevers worden in Cadzand gestationeerd om de Engelse oorlogsvloot die van Gravesand komt, op te wachten. De Engelsen kunnen echter op Cadzand landen en de Fransen verslaan, waarna het eiland wordt geplunderd.
1338
De Engelsen brengen voor een tweede maal hun wolstapel over naar Antwerpen (cfr. ook 1315).
maart 1338
In maart 1338 heft Edward III van Engeland het wolembargo tegen Vlaanderen af.
29 april 1338
Op 29 april 1338 verkrijgen de steden Gent, Brugge, Ieper en het Brugse Vrije van Lodewijk van Nevers het recht om het land te besturen.
10 juni 1338
Na onderhandelingen in Antwerpen verkrijgen de Vlaamse gemeenten op 10 juni 1338 de toelating om hun goederen te verkopen op de Engelse markt mits Vlaanderen neutraal blijft in het geschil tussen Engeland en Frankrijk.
13 juli 1338
De Engelse vloot op terugtocht van Antwerpen, legt op 13 juli 1338 (of 19 juli ?) aan in de baai van het Zwin waar Jacob van Artevelde onderhandelingen voert met Edward III van Engeland.
1338
Op 9 juli 1338 komt Edward III,koning van Engeland, aan in Sluis om er Jacob van Artevelde te ontmoeten.
1338
Pieter van Axel abdiceert als 20ste abt van de abdij Ter Doest (Lissewege). Hij wordt opgevolgd door Michiel de Keysere (kan ook 1342 zijn).
13 juli 1338
Jacob van Artevelde wacht op 13 juli 1338 koning Edward III van Engeland en zijn echtgenote Philippine van Henegouwen op in de haven van Sluis. De koning is op doorreis naar Antwerpen om er onderhandelingen te voeren.
10 juni 1338
Na onderhandelingen in Antwerpen verkrijgen de Vlaamse gemeenten op 10 juni 1338 de toelating om hun goederen te verkopen op de Engelse markt, mits Vlaanderen neutraal blijft in het geschil tussen Engeland en Frankrijk.
3 december 1339
Op 3 december 1339 sluiten Vlaanderen en Brabant, onder impuls van Jacob van Artevelde, een economisch verdrag in Gent.
1340
Door de Honderdjarige Oorlog worden dat jaar geen stenen gebakken in Ramskapelle.
1340
Wanneer de Vlaamse steden Edward III van Engeland erkennen als leenheer, spreekt de paus van Avignon een interdict uit over de Vlaamse gewesten. Boudewijn, heer van Lissewege, wordt naar Avignon gestuurd om over de intrekking van het interdict te onderhandelen. Hij wordt niet ontvangen door de paus.
za 3 jun 1340
Franse vloot met 30.000 krijgslieden legt aan in het Zwin.
za 3 jun 1340
Franse vloot met 30.000 krijgslieden legt aan in het Zwin.
za 24 jun 1340
Koning Edward II van Engeland komt terug uit Engeland en verslaat de Franse oorlogsvloot in de Zwinmonding.
za 24 jun 1340
Koning Edward II van Engeland komt terug uit Engeland en verslaat de Franse oorlogsvloot in de Zwinmonding.
za 24 jun 1340
Koning Edward II van Engeland komt terug uit Engeland en verslaat de Franse oorlogsvloot in de Zwinmonding.
za 24 jun 1340
Koning Edward II van Engeland komt terug uit Engeland en verslaat de Franse oorlogsvloot in de Zwinmonding.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.