headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1119
De Sint-Bertinsabdij van Sint-Omaars bezit het tiendenrecht over Lissewege (later ook over Knokke en Heist. Dat wordt in 1119 herbevestigd door Lambert, bisschop van Doornik.
1119
De Sint-Bertinsabdij van Sint-Omaars bezit het tiendenrecht over Lissewege (later ook over Knokke en Heist. Dat wordt in 1119 herbevestigd door Lambert, bisschop van Doornik.
1124 -1225
Grote hongersnood in Europa
23 maart 1127
De moordenaars van graaf Karel de Goede, die op 2 maart 1127 wordt vermoord, ontsnappen op 23 maart 1127 met een bootje via het Oude Zwin naar een plaats die Michem (Koolkerke) heet (bron : Galbert van Brugge).
1127
In Londen bestaat al de Vlaamse of Brugse Hanze
1127
Erembaldus de Dudazel heeft de heerlijkheid Dudzele in leen in de jaen 1127 en 1128.
1127
Vroegste vermelding van het tienderecht in de parochie Dudzele.
1127
In een akte van Willem van Normandie wordt is er sprake van 'Walter, heer van Lissewege'.
1127
Haket, burggraaf van Brugge, en zij broer Bertolf, zoeken na de moord op Karel de Goede een onderkomen bij zijn schoonzoon Heion van Lissewege.
1128
De opstand van Brugge, Gent, Rijsel en St.-Omaars in 1128 (na de moord op Karel de Goede) veroorzaakt de val van de Normandier Willem Clito die door de Franse koning aan de Vlamingen is opgedrongen als nieuwe graaf. Dat verijdelt een poging van de Franse kroon om het graafschap Vlaanderen aan zich te onderwerpen.
1128
Overlijden van Lambert van Rodanburg (Aardenburg), de laatste heer of kastelein van Aardenburg.
1128
De Norbertijnen uit de Sint-Michielsabdij van Antwerpen stichten de Onze Lieve Vrouwe-abdij in Middelburg die in de middeleeuwen de grootste grootgrondbezitter van Zeeland wordt.
ca. 1130-1160
De Duinkerke IIIB-transgressie overspoelt alle gronden buiten de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk). De Zinkval en het Zwin worden uitgespoeld.
ca. 1130-1160
De Duinkerke IIIB-transgressie overspoelt alle gronden buiten de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk). De Zinkval en het Zwin worden uitgespoeld.
1130
De Schelpenbankpolder komt tot stand.
1130
Indijking van de Steven de Brabanderpolder.
1130
Na de bouw van de Steven de Brabanderdijk wordt de Butspolder ingepolderd.
1132
Bij Kamerijk (Cambrais) wordt de Abdij van Vaucelles (cistercienzers) gesticht.
1132
Volgens Sanderus zou Willem van Yperen in 1132 de haven van 'Sluis' hebben versterkt.
1 oktober 1134
Als gevolg van de vele stormen worden in de 11de eeuw defensieve dijkjes aangelegd om de gewonnen gronden te beschermen. Geleidelijk worden meer en meer offensieve dijken gebouwd waardoor op grote schaal wordt ingepolderd. Na de stormvloed van 1 oktober 1134 worden snel een aantal bijkomende dijken gebouwd. Het zuidwesten van Zeeland en het noordwesten van Vlaanderen worden verbrokkeld tot een eilandengroep waarbinnen brede zeearmen ontstaan waaronder waarschijnlijk de Sincfal (latere Zwin).
1134
Het gebied ten noorden van Lissewege en ten zuiden van de Evendijk wordt ontwaterd door de Lissewegeree die van noord naar zuid tot Brugge stroomt.
1 oktober 1134
Als gevolg van de vele stormen worden in de 11de eeuw defensieve dijkjes aangelegd om de gewonnen gronden te beschermen. Geleidelijk worden meer en meer offensieve dijken gebouwd waardoor op grote schaal wordt ingepolderd. Na de stormvloed van 1 oktober 1134 worden snel een aantal bijkomende dijken gebouwd. Het zuidwesten van Zeeland en het noordwesten van Vlaanderen worden verbrokkeld tot een eilandengroep waarbinnen brede zeearmen ontstaan waaronder waarschijnlijk de Sincfal (latere Zwin).
1134-1135
Zware stormen teisteren de zeeweringen, oa. tussen Uitkerke en de Rugge (Koudekerke).
1135
Vredius vermeldt in een tekst 'Knok'.
1143
Vlaamse lakenhandelaars worden opgemerkt in de steden bij de monding van de Rhone.
ca. 1150-1200
De Oudemaarspolder wordt ingedijkt. Daarna vestigen enkele vissers zich op de polder.
1150
Inpoldering van de Baespolder.
1152
Herbrand, heer van Lissewege, tekent samen met Rogier van Kortrijk en graaf Diederik van Vlaanderen een verkoopsakte van gronden in Rodenburg (Aardenburg) en van grond van de Sint-Pietersabdij in Affligem. De kopers zijn de broers Boudewijn en Lieven de Prato.
vr 3 jul 1159
De bisschop van Doornik laat in Oostkerke de relieken van Sint-Guthago opgraven en in een schrijn plaatsen.
vr 3 jul 1159
De bisschop van Doornik laat in Oostkerke de relieken van Sint-Guthago opgraven en in een schrijn plaatsen.
1159
Diederik van den Elzas stelt het toltarief van Letterswerve (Damme) vast.
ca. 1160
De Duinkerke IIIB-transgressie loopt ten einde, waarna de schorrenbegroeiing buiten de toenmalige zeedijk (cfr. 1110) snel evolueert. Schapenkudden kunnen weer de schorrenweiden afgrazen.
1160
Van uit Sint-Donaas heeft de devotie voor St.-Lenaart zich tot de dochterkerk te Dudzele uitgebreid. In die parochie wordt de heilige ca. 1160 reeds druk vereerd. We moeten dan ook aannemen dat St.-Lenaart ten laatsste in de eerste helft van de 12de eeuw een altaar kreeg in de St.-Donaaskerk. De bedevaart naar St.-Lenaart in de St.-Pieterskerk te Dudzele wordt omstreeks 1160 zo belangrijk dat er tussen Sint-Donaas en het kerkbestuur van Dudzele een betwisting ontstaat aangaande de offergaven van de pelgrims. Daar er ook over andere zaken onenigheid bestaat zijn de twee partijen verplicht een scheidingsgerecht te halen.
1160
Cobald van Dudzele bezit de heerlijkheid Dudzele in 1160.
1160
Na een betwisting met Cobald, heer van Dudzele, over de tienden, bevestigt paus Alexander III op 7 januari 1160 de rechten van de abdij van Corbie in Dudzele.
1163-1183
Filips van den Elzas geeft stadsrechten aan de volgende zes vissershavens : Grevelinge, Mardijk, Duinkerke, Nieuwpoort, Damme en Biervliet.
16 februari 1164
Grote stormvloed op 16 februari 1164.
29 september 1165
Op 29 september 1165 sticht graaf Filips van de Elzas de jaarmarkt van Nieuwpoort.
na 1165
De abdij Ter Duinen (Koksijde) ligt aan de basis van vele inpolderingen in Zeeland. Onder impuls van de abdij worden ook verschillende parochies (Krabbendijke, Waarde, Schoudee, Kloosterzande, Hontenisse...)gesticht. Het oudste bezit is het uithof in Bommenee (op Schouwen) (na 1165).
1167
Haket, burggraaf van Brugge en afkomstig uit Lissewege, wordt de eerste abt van de abdij van Ter Doest.
27 februari 1168
Op 27 februari 1168 laat Graaf Filips van de Elzas zijn rivaal Floris III van Holland na drie jaar gevangenschap vrij. Hij zou duizend Zeeuwen en Friezen naar Vlaanderen zou sturen om te helpen bij de bedijking en de drooglegging. In het verdrag tussen de beide graven is hier echter niets van terug te vinden.
1168
Rainerus en Galterus worden vernoemd als pastoors van Lissewege.
1169
De parochie Hannekenswerve (op de plaats van het latere Draaibrug), waaruit later Lamminsvliet en Sluis zouden ontstaan, beschikt reeds over een eigen kapel.
ca. 1170
De Oudemaarspolder wordt ingedijkt met een dijk die vertrekt vanuit de Oostdijk (Uitkerke) en loopt ten noorden van de Rugge. Voorbij de Rugge buigt de dijk zuidwaarts tot de Evendijk.
ca. 1170
Na de Duinkerke IIIB-transgressie wordt de Brolozedijk beschermd door de Greveningedijk (ten laatste tegen 1170), waardoor de Greveningepolder wordt ingedijkt.
1 november 1170
Grote overstroming op 1 november 1170. De Zeeuwse eilanden Wulpen en Schoneveld worden bijna geheel van de kaart geveegd.
1170
Graaf Filips van de Elzas, schoonzoon van Robrecht de Fries, verheft in 1170 de residentie Brugge tot stad.
Ca. 1170
'Herembert de Dudzelles' is ca 1170 heer van Dudzele.
1174
Everaart III, bisschop van Lissewege, schenkt de priorij van Ter Doest met al zijn eigendommen aan de cistercienzerabdij van Ter Duinen (Koksije). Walter van Dikkebusch komt met 12 monniken en 3 broeders naar Ter Doest.
1174
Everaart III, bisschop van Lissewege, schenkt de priorij van Ter Doest met al zijn eigendommen aan de cistercienzerabdij van Ter Duinen (Koksije). Walter van Dikkebusch komt met 12 monniken en 3 broeders naar Ter Doest.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.