headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1174
Everaart III, bisschop van Lissewege, schenkt de priorij van Ter Doest met al zijn eigendommen aan de cistercienzerabdij van Ter Duinen (Koksije). Walter van Dikkebusch komt met 12 monniken en 3 broeders naar Ter Doest.
ca. 1175
In de ingedijkte Oudemaarspolder stichten vissers van Koudekerke een nieuw vissersdorp op het Hoge Leen van het Hof van Heis.
ca. 1175
In de ingedijkte Oudemaarspolder stichten vissers van Koudekerke een nieuw vissersdorp op het Hoge Leen van het Hof van Heis.
1175
Erembald, heer van Lissewege, schenkt verschillende goederen aan de abdij van Ter Doest.
1178
Oudste parochiedocumenten van de parochie van Lissewege (nu in Bisschoppelijk Archief in Brugge)
1179
Overlijden van de zalige Desiderius Haket, de eerste abt van Ter Doest (Lissewege). Hij wordt opgevolgd door Jan I van Brugge.
1180
Graaf Filips van de Elzas schenkt Damme in 1180 stadsrechten. De inwoners van Damme krijgen bovendien vrijstelling van de tolrechten op alle Vlaamse markten.
1180
Vlaamse lakenhandelaars worden opgemerkt in Poitiers.
1180
Graaf Filips van de Elzas schenkt Damme in 1180 stadsrechten. De inwoners van Damme krijgen bovendien vrijstelling van de tolrechten op alle Vlaamse markten.
1180
Graaf Filips van de Elzas schenkt Damme in 1180 stadsrechten. De inwoners van Damme krijgen bovendien vrijstelling van de tolrechten op alle Vlaamse markten.
1180
In 1180 vindt men de vroegste vermelding 'de Dam' (Damme) in de keure waarbij aan Damme stadsrechten worden gegeven.
1181
Vroegste vermelding van de teelt van meekrap in Vlaanderen, n.a.v. een betwisting in de parochie Oudenburg.
1181
De abdij van Ter Doest wordt door Graaf Diederik van de Elzas ontslagen van alle belastingen op 400 gemeten akkerland die zij bezitten op Zuid-Beveland.
1187
De Sincfal, een kreek, wordt voor het eerst 'Zwin' genoemd.
1187
De abdij van Ter Doest (Lissewege) wordt door Floris, gaaf van Holland, ontslagen van belastingen op de Krabbendijk in Zeeland.
1188
Vroegste vermelding van een kapel op de Rugge.
1188
Graaf Filips van de Elzas schenkt aan de abdij van Ter Doest (Lissewege) 10 roeden grond bij Rodenburg (Aardenburg) om een weg aan te leggen en een waterloop te graven. Daarbij schenkt hij nog eens veertig gemete 'in de brake' tussen Wulveshil en Sconevelt om daar turf te steken.
1190
Het Brugse Vrije wordt door graaf Filips van de Elzas ingericht als kasselrij binnen het Graafschap Vlaanderen.
1190
Het Brugse Vrije wordt door graaf Filips van de Elzas ingericht als kasselrij binnen het Graafschap Vlaanderen.
ca. 1190
Na de inpoldering van de Greveningepolder door de Greveningedijk ontstaat in de oosthoek van deze polder het vissersdorpje "Ter Muden".
ca. 1190
Vanuit de Pannedijk wordt de Groene Dijk (zuidelijk deel kreeg later de naam Kragendijk) door Scharpoord en Knok aangelegd (indijking van de Vardenaarspolder). Achter deze dijk ontstaan vrij snel het vissersdorpje Schaarte en het dorp Sint-Kathelijne ten Cnocke (cfr ca. 1200).
1190
In de abdij van Ter Doest (Lissewege) wordt Matthias van Gent de derde abt.
1194
Daniel van Brugge volgt Matthias van Gent op als vierde abt van Ter Doest (Lissewege).
1194
De abdij van Ter Doest (Lissewege) krijgt van Richard Leeuwenhart vrijheid van tol in al zijn havens, waarschijnlijk omdat de abt hielp om het losgeld voor Richard te betalen wanneer hij op de terugweg van de kruistocht was gevangen genomen. Later zou Richard ook Damme en Lissewege hebben bezocht.
1195
Graaf Diederik van Holland verlengt de concessie van de abdij van Ter Doest (Lissewege) uit 1181.
1195
Graaf Boudewijn IX geeft Brugge de toelating om een internationale markt te organiseren.
24 juni - 25 december 1196
Van 24 juni tot 25 december regent het onophoudelijk. Op veel plaatsen wordt de wijnoogst vernield en heerst er voedselschaarste.
1197
Ter Doest ontvangt een schenking van 27 gemete grond in Lissewege van Adaleise, dochter van Erembald van Lissewege.
ca. 1200
De Oost-Watering wordt in twee gesplitst. Het oostelijk deel behoort tot de Watering van Reigaarsvliet, het westelijk deel tot de Watering van de Eiesluis.
ca. 1200
De Sint-Bertinsabdij scheidt de parochie Koudekerke af van Lissewege en trekt een grenslijn tussen de twee parochies. De kapel op de Rugge wordt verheven tot de parochiekerk van Koudekerke (vanaf de 14de eeuw parochie 'Heis').
ca. 1200
De Sint-Bertinsabdij scheidt de parochie Koudekerke af van Lissewege en trekt een grenslijn tussen de twee parochies. De kapel op de Rugge wordt verheven tot de parochiekerk van Koudekerke (vanaf de 14de eeuw parochie 'Heis').
ca. 1200
Door een nieuwe dijklijn, ten noorden van de Zomerdijk-Kalveketedijk en die later Groene Dijk - Kragendijk zal heten, wordt de Vardenaarspolder (ca. 1300 G) ingedijkt (cfr. ca.1190).
ca. 1200
In de noordoosthoek van Lissewege wordt de parochie Koudekerke afgescheiden. In de noordhoek van Oostkerke wordt de nieuwe parochie Westkapelle gevormd.
1200
Graaf Boudewijn IX sticht de Brugse jaarmarkt (23 april - 22 mei).
1200
Vanuit Westkapelle ontstaat ca. 1200 een nederzetting van vissers op de plaats Mude.
1201
De schenking van het goed Albrandswerf met weiden, visrecht en tienden door Walter Eggemonde en Antonin Gelenien aan de abdij van Ter Doest (Lissewege) wordt bevestigd door Graaf Diederik van Holland.
1204
Willem I van Oostburg volgt Daniel van Brugge op als vijfde abt van Ter Doest (Lissewege).
1205
Vlamingen belegeren Zierikzee.
1205
De Roomse koning Otto schenkt bescherming van alle eigendommen van Ter Doest (Lissewege)in zijn rijk, in het bijzonder van de gronden bij Werdensesse.
1205
Walter van Cruninghe verkoopt gronden in Morlodesse, Morlode, Krabbedijke en Hingtecline aan de abdij van Ter Doest (Lissewege)
1205
Adeline, Walter en Daniel, kinderen van Walter van Climpitgha verkopen al hun eigendommen in de omgeving van de kerk van Ter Doest.
1212
De privileges die in 1186 (1188 ?) zijn toegekend aan Jan van Brugge, abt van de abdij Ter Doest (Lissewege), worden door koning Jan zonder Land van Engeland bevestigd. De abt belooft dat hij de ambassadeurs van de koning zal helpen en onderdak verlenen.
1213
Vroegste vermelding van 'Mude' en dat naar aanleiding van de inval van een Engelse vloot in het Zwin (1213) in de strijd tussen koning Filips-August van Frankrijk en de Engelse koning Jan zonder Land.
za 1 jun 1213
Zeeslag in het Zwin waarbij de Engelse koning de Franse vloot vernietigt.
za 1 jun 1213
Zeeslag in het Zwin waarbij de Engelse koning de Franse vloot vernietigt.
1213
Vroegste vermelding van de Reie als verbinding tussen Brugge en Damme.
1213
Vroegste vermelding van 'Mude' en dat naar aanleiding van de inval van een Engelse vloot in het Zwin (1213) in de strijd tussen koning Filips-August van Frankrijk en de Engelse koning Jan zonder Land.
1213
Naar aanleiding van de oorlog tussen Engeland en Vlaanderen in 1213 beschrijft de Franse dichter Savay de Mauleon de havenbewegingen in het Zwin.
1213
De Franse koning Filips-August komt in 1213 met een vloot van ca 1700 schepen het Zwin opgevaren. Damme wordt geplunderd en verwoest.
1213
Vroegste vermelding van 'Mude' en dat naar aanleiding van de inval van een Engelse vloot in het Zwin (1213) in de strijd tussen koning Filips-August van Frankrijk en de Engelse koning Jan zonder Land.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.