headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
4 juli 1253
De families Dampierre (Vlaanderen) en Avesnes (Henegouwen-Holland) strijden om de heerschappij over het deel van Zeeland ten westen van de Schelde (eilanden tussen Walcheren en Antwerpen, Noord- en Zuid-Beveland, ?). Op 4 juli 1253 vindt een zeegevecht plaats voor de kust van Westkapelle (Walcheren). Uit Sluis was een Vlaamse vloot vertrokken onder het bevel van Guy en Jan van Dampierre met de bedoeling op Walcheren aan land te gaan met in hoofdzaak bereden troepen teneinde het betwiste gebied letterlijk onder de voet te lopen en te annexeren voor Vlaanderen.
13 april 1253
Op 13 april wordt het contract met de Duitse Hanze getekend.
1253
Nikolaas Cleywaert (ook genoemd Layenweerd en Lancsweert) van Oostkerke volgt Jan Smedekin op als 12de abt van de abdij Ter Doest (Lissewege).
ca. 1255
Inpoldering van de Butspolder.
ca. 1255
Inpoldering van de Butspolder.
ca. 1255
Walter van Gistel verkoopt zijn eigendommen in Westkapelle en Knokke, o.a. de Grote en Kleine Keuvelhoeve, aan de Cistercienzers van Vauxelles, die zich komen vestigen in de streek.
ca. 1255
Walter van Gistel verkoopt zijn eigendommen in Westkapelle en Knokke, o.a. de Grote en Kleine Keuvelhoeve, aan de Cistercienzers van Vauxelles, die zich komen vestigen in de streek.
1256
Huwelijk van Jan, heer van Lissewege met Virginia.
1259
Vroegste vermelding van de hoeve de Kleine Keuvel.
1259
De bedijkingsmeester Johan van Leffinge laat op last van gravin Margareta van Constantinopel de heerlijkheid van Saaftinge opnieuw bedijken door de monniken van Ter Doest .
1260
Vroegste vermelding van de parochie Ramskapelle, die ontstaan is uit de parochie Dudzele.
1260
Vermelding van de eerste stadspoort van Damme, nl. de Malepoort
ca. 1260
Sluis (Lamminsvliet) werd omstreeks 1260 gesticht
1260
Vermelding van de eerste stadspoort van Damme, nl. de Malepoort
1262
Gent wordt met Damme verbonden via de Lieve.
1262
Zeeland en een deel van westelijk Vlaanderen worden opnieuw door een stormvloed getroffen.
1262
Schippers van Monnikerede nemen in 1262 deel aan de Vlaamse krijgstocht in Zeeland.
1262
Gent wordt met Damme verbonden via de Lieve.
1262
Zeeland en een deel van westelijk Vlaanderen worden opnieuw door een stormvloed getroffen.
1265
Een zekere Egidius (of Gillies) is pastoor in Lissewege.
1266
Monnikerede bouwt een sluis op het Leugen-Zwin waarna Damme een klacht indient bij gravin Margareta.
1266
Drie schepenakten van 1266, afkomstig uit Monnikerede bleven bewaard. Dat bewijst dat Monnikerede toen reeds stadsrechten had.
1266
In Monnikerede bouwt men een sluis aan de Monnikerede zodat schepen langs de Monnikerede en het Oude Zwin Brugge kunnen bereiken. Op last van Damme moet Monnikerede zijn sluis zo vernauwen dat er geen schip doorkunnen.
1266
In Monnikerede bouwt men een sluis aan de Monnikerede zodat schepen langs de Monnikerede en het Oude Zwin Brugge kunnen bereiken. Op last van Damme moet Monnikerede zijn sluis zo vernauwen dat er geen schip doorkunnen.
1266
Willem, de zoon van Thomas van Lissewege koopt een half gemet bij een stuk grond dat Vranemet (in Moerkerke) wordt genoemd.
1266
Er ontstaat een betwisting over de bezittingen van de abdij Ter Doest (Lissewege) in Monnikerede (Oostkerke).
1266
Het Brugse Vrije wordt tijdelijk in drie gedeeld. Het Noord-, Oost- en Westvrije krijgen elk een eigen schepenbank.
1267
Margareta van Constantinopel verkoop de "scellemeulen" (Schellemolen) aan Damme en kort daarop de rechten op het malen (maelpenninc).
1267
Gravin Margareta schenkt grond aan Damme om de stad uit te breiden.
1267
Gravin Margareta schenkt haar maalrecht op de Schellemolen die staat op de noodwestoever van de Reie bij de stad Damme aan de stad. Ten zuiden van de kerk stond de Zuidmolen. Beiden waren oorspronkelijk watermolens ?
1268
Grote storm in de Zwinstreek.
1268
Aardenburg krijgt van gravin Margareta van Constantinopel het privilege om een jaarmarkt te houden.
1268
Grote storm in de Zwinstreek.
1269
Gent wordt met Damme verbonden door de Lieve.
1269
Gravin Margareta van Constantinopel geeft Damme het recht om een kraan op te richten, voornamelijk voor het lossen van wijn.
1269
Margaretha van Male en Gwijde van Dampierre geven in 1269 toelating aan Damme om drinkbaar water langs een loden pijp te trekken uit de vijvers van Male.
1269
Een waterleiding van Damme naar de vijvers van Male (meer dan 4 km) voorzien het stadje van drinkwater.
1269
Margareta van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, geeft de toestemming om in Damme een kraan te bouwen.
1269
Eustache, heer van Marken, verkoopt in 1269 het 'recht op de mate' op het Zwin aan de stad Damme. Enkel officiele meters van Damme, Monnikerede en Hoeke mogen de aangevoerde koopwaar meten.
1269
Margarehta van Male en Gwijde van Dampierre geven in 1269 toelating aan Damme om drinkbaar water langs een loden pijp te trekken uit de vijvers van Male.
april 1269
In april 1269 schenkt David, pastoor van Lissewege, per testament twee handschriften aan de abdij Ter Doest (Lissewege). Andreas Wysant is de tweede pastoor in Lissewege.
ca. 1270
Er ontstaan moeilijkheden tussen Engeland en Vlaanderen. Verscheidene Vlaamse vissers worden op zee aangevallen door de Engelsen.
4 juli 1270
Op 4 juli 1270 vertrekt Graaf Gwijde van Dampierre vanuit Damme op kruistocht met zijn leenheer Lodewijk IX van Frankrijk. Door het overlijden van de koning gaat de kruistocht niet door.
1270
Jacob van Maerlant schrijft zijn "Der nature bloeme" in Damme.
1270
Hoeke verkrijgt een charter gelijk aan dat van Mude en Monnikerede.
1270
De tweede versterking zou volledig rond Damme zijn opgetrokken in de vorm van een trapezium. De oudste omwalling viel een stuk buiten de nieuwe.
1270
Hoeke verkrijgt een charter gelijk aan dat van Mude en Monnikerede.
1270-1280
Uit een keure van Margareta van Constantinopel tussen 1270 en 1280 kan men afleiden dat de Duitser Hendrik van Koesfeld reeds het H. Geesthospitaal in Hoeke had gesticht en dat hij ook 250 ponden had nagelaten voor de bouw van een kerk.
1271
Gravin Margareta schenkt grond aan Damme om de stad uit te breiden.
1271
In 1271 verkijgt Damme het maalrecht.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.