headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1299
Aardenburg wordt door Gwijde van Dampierre versterkt met wallen, grachten en poorten.
1299
Bij het onderzoek naar het machtsmisbruik van de baljuw van Damme, Jan van den Steen, is er o.a. sprake over een watermolen.
1299
Bij het onderzoek naar het machtsmisbruik van de baljuw van Damme, Jan van den Steen, is er o.a. sprake over een watermolen.
1299
Abt Arnulf Neyhensus van de abdij Ter Doest (Lissewege) treedt af omwille van de moeilijke financiele omstandigheden.
ca. 1300
De Noorddijk (Heist) wordt aan de zee prijsgegeven.
7 januari 1300
Op 7 januari 1300 verschijnt Karel van Valois met een leger voor de poorten van Damme die wordt verdedigd door Willem van Crevecoeur, zoon van graaf Gwijde van Dampierre. Die moet de stad verlaten en trekt naar Gent. Ook de inwoners van Damme verlaten de stad.
8 mei 1300
Karel van Valois komt op 8 mei aan in Aardenburg waar hij graaf Gwijde van Dampierre ontmoet.
1300
De abdij Ter Doest (Lissewege) zal na de zijn dood alle handschriften over geneeskunde, grammatica en dialectica erven op voorwaarde dat Nikolaas van Biervliet jr. in habijt wordt begraven in de abdij Ter Doest (Lissewege).
ca. 1300
Ca 1300 wordt de zaalhoeve Gyzele nog vermeld. Bij bodemonderzoek vond men er nog resten van Frankische bewoning.
1300
Willem Mostaert uit Damme wordt de 16de abt van de abdij Ter Doest (Lissewege).
1300
De abdij Ter Doest (Lissewege) krijgt het Canonickenland ten noorden van Beukemare en 3 gemete 34 roe in Gyzele, wanneer Jan van Lissewege, zoon van Nikolaas, novice wordt in de abdij.
1302
De Noordpolder is ingedijkt.
1302
De Stad Brugge heeft twee polders 'te Reinghersvliete' in beslag genomen omdat de eigenaars de Franse koning steunden.
1302-1309
Tot 1302 is er in de documenten uitsluitend sprake van 'Lamminsvliet'. Tussen 1303 en 1309 worden de benamingen 'Lamminsvliet' en 'Sluis' afwisselend gebruikt.
30 april 1302
Op 30 april nemen Franse troepen Damme in.
18 mei 1302
Brugse Metten op 18 mei 1302. In voorbereiding hiervan trekken een aantal Brugse Klauwaerts zich terug in Aardenburg, Oostburg en Damme waar kleine schermutselingen ontstaan.
na 11 juli 1302
Na de Guldensporenslag schenkt Willem van Gullik een rente van 1000 pond aan Pieter Deconinc. De som moet worden afgedragen door de grafelijke tol te Damme.
1302-1309
Tot 1302 is er in de documenten uitsluitend sprake van 'Lamminsvliet'. Tussen 1303 en 1309 worden de benamingen 'Lamminsvliet' en 'Sluis' afwisselend gebruikt.
14 mei 1302
Op 14 mei trekt Pieter De Coninc zich terug uit Brugge en verblijft in Damme. Een aantal Bruggelingen trekken zich terug in Aardenburg.
1302
Op het Zwin ligt in 1302 een kogge met tachtig vaten wijn van Lamsin Witte uit Damme.
na 11 juli 1302
Na de Guldensporenslag schenkt Willem van Gullik een rente van 1000 pond aan Pieter Deconinc. De som moet worden afgedragen door de grafelijke tol te Damme.
11 juli 1302
Willem van Saaftinge, lekenbroeder in de abdij Ter Doest (Lissewege) neemt deel aan de Guldensporenslag.
18 mei 1302
Brugse Metten op 18 mei 1302. In voorbereiding hiervan trekken een aantal Brugse Klauwaerts zich terug in Aardenburg, Oostburg en Damme waar kleine schermutselingen ontstaan.
11 juli 1302
Guldensporenslag op 11 juli 1302
18 mei 1302
Brugse Metten op 18 mei 1302. In voorbereiding hiervan trekken een aantal Brugse Klauwaerts zich terug in Aardenburg, Oostburg en Damme waar kleine schermutselingen ontstaan.
na 11 juli 1302
De abdij Ter Doest (Lissewege) moet aanvankelijk het Vlaamse leger bevoorraden. Daarna volgen financiele problemen wanneer de abdij een zware brandschatting moet betalen aan de Franse koning.
1303
Na de Guldensporenslag wordt de kustwacht ingesteld om een inval van de Fransen op de kust te verhinderen.
Goede Vrijdag 1303
Op Goede Vrijdag 1303 wordt de Brugse edelman Ghildolf van Gruuthuse gearresteerd omdat men van hem geld heeft ontdekt in de abdij van Ter Doest, waar men blijkbaar met zijn zwart geld weg kon.
27 februari 1303
Op 27 februari 1303 vertrekt Jan van Namen vanuit Sluis naar Engeland om koning Edward I als bondgenoot te winnen tegen de Franse koning. Op 2 april 1303 is hij zonder resultaat terug.
28 maart 1303
Op 28 maart 1303 landt Willem van Avesnes, graaf van Henegouwen en Holland, met een kleine vloot op Cadzand om te verhinderen dat Jan van Namen Zeeland binnenvalt. Zonder tegenstand slagen de invallers er in naar hartelust te plunderen en te verkrachten om dezelde avond naar hun basis terug te keren. Brugge stuurt een bataljon van 45 kruisboogschutters en 22 helpers naar Sluis om Cadzand te verdedigen. Reeds op 28 maart 1303, in volle voorbereiding van de expeditie heeft Willem van Avesnes een uitval gedaan vanuit Arnemuiden en troepen afgezet op de rechteroever van de Zwinmonding ter hoogte van het gehucht Terhofstede nabij Sluis. De ingezetenen pogen de aanval af te weren maar kunnen niet verhinderen dat de Hollandse troepen met rijke buit inschepen.
8 april 1303
Op 8 april worden gezanten de baan opgestuurd om in Gistel, Diksmuide, Oudenburg en Blankenberge manschappen te ronselen die zich onmiddellijk moeten aanbieden om te helpen Zeeland te veroveren.
23 april 1303
Op 23 april vertrekt een klein konvooi met 5600 man vanuit de haven van Sluis om Zeeland te veroveren.
25 april 1303
Op 25 april komen de Vlamingen bij Veere en andere plaatsen aan wal en veroveren heel Zeeland. Bij de vredesonderhandelingen wordt afgesproken dat Gwijde van Namen de nieuwe graaf van Zeeland wordt. Zierikzee blijft aan de Avesnes.
22 april 1303
Gwijde van Namen vertrekt op 22 april 1303 met een vloot vanuit Damme om Middelburg (Ned.)en het het eiland Schouwen te veroveren.
1303
Willem IV Mostaert, abt van de abdij Ter Doest (Lissewege) zou een anti-Vlaamse brief hebben geschreven, waarna ruzie ontstaat in de abdij. Willem IV Mostaert moet aftreden en wordt opgevolgd door Willem V Cordewaegen als 17de abt.
28 maart 1303
Op 28 maart 1303 landt Willem van Avesnes, graaf van Henegouwen en Holland, met een kleine vloot op Cadzand om te verhinderen dat Jan van Namen Zeeland binnenvalt. Zonder tegenstand slagen de invallers er in naar hartelust te plunderen en te verkrachten om dezelde avond naar hun basis terug te keren. Brugge stuurt een bataljon van 45 kruisboogschutters en 22 helpers naar Sluis om Cadzand te verdedigen. Reeds op 28 maart 1303, in volle voorbereiding van de expeditie heeft Willem van Avesnes een uitval gedaan vanuit Arnemuiden en troepen afgezet op de rechteroever van de Zwinmonding ter hoogte van het gehucht Terhofstede nabij Sluis. De ingezetenen pogen de aanval af te weren maar kunnen niet verhinderen dat de Hollandse troepen met rijke buit inschepen.
1304
In de stadsrekeningen van Brugge komt de eerste vermelding voor van het Hazegras ('doen diken polre Asegerse').
1304
In de stadsrekeningen van Brugge komt de eerste vermelding voor van het Hazegras ('doen diken polre Asegerse').
1304
In de stadsrekeningen van Brugge komt de eerste vermelding voor van het Hazegras ('doen diken polre Asegerse').
ma 20 juli 1304
De Stad Brugge laat op 20 juli 1304 een schipbrug bouwen boven de Reigaarsvliet om Franse schepen te beletten om de Zwinmonding binnen te varen.
di 11 aug 1304
Filips de Schone verslaat op 11 augustus 1304 de Vlaamse vloot bij Zierikzee.
di 11 aug 1304
Filips de Schone verslaat op 11 augustus 1304 de Vlaamse vloot bij Zierikzee.
juli 1304
In juli 1304 wordt in Sluis een monnik aangehouden diehij op het punt staat in te schepen om 333 pond van de Damse Leliaard Pieter de Vellemaker in veiligheid te brengen.
9 maart 1304
Op 9 maart 1304 herneemt Gwijde van Namen de strijd in Zeeland. In de haven van Sluis stelt hij een kleine oorlogsvloot samen.
10 augustus 1304
Op 10 augustus wordt de Vlaamse vloot van Gwijde van Namen verslagen door de Frans-Hollandse vloot o.l.v. admiraal Grimaldi.
11 mei 1304
Op 11 mei vertrekt Gwijde van Namen met een nieuwe vloot (met o.a. 2400 Bruggelingen) van uit Sluis met als doel de verovering van Zierikzee.
10 augustus 1304
Op 10 augustus wordt de Vlaamse vloot van Gwijde van Namen verslagen door de Frans-Hollandse vloot o.l.v. admiraal Grimaldi.
1304
Slag bij de Pevelenberg tussen de Brugse milities gesteund door gemeentelegers (totaal 13.000 man) en een Frans leger bestaande uit 3.000 ridders en 12.000 man voetvolk.
11 augustus 1304
Bij de Vlaamse vloot die in 1304 Zierikzee belegert horen ook schepen uit Damme.
11 augustus 1304
Lamsin Witte uit Damme verliest in 1304 bij de strijd in Zierikzee twee schepen.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.