headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1304
De Bruggelingen willen via Damme oprukken naar Sluis om heel Zeeland te veroveren, maar de Dammenaren weigeren hun de toegang tot de stad. Een rechter wijst Damme er op dat de stad ten alle tijd afhankelijk is van Brugge.
11 augustus 1304
Bij de Vlaamse vloot die in 1304 Zierikzee belegert horen ook schepen uit Damme.
11 augustus 1304
Lamsin Witte uit Damme verliest in 1304 bij de strijd in Zierikzee twee schepen.
1304
De abdij Ter Doest (Lissewege) komt door de zware brandschatting aan de Franse koning in zware financiele problemen. Abt Cordewaegen moet geld lenen en financiele transacties afsluiten met de Poorte (liefdadigheidsinstelling) van Ter Doest.
11 augustus 1304
In de Gouwe (tussen Schouwen en Duiveland) vindt een zeeslag plaats. De slag wordt verloren door de Vlaamse vloot omdat de Hollanders overlopen naar de Franse zijde.
1305
Na de nederlaag in de Zeeslag bij Zierikzee vraagt Brugge de hulp van de vissers van Heist om de overblijvende manschappen terug te halen.
1305
Aardenburgs privilege geeft de Hanzeaten de vrije verblijfskeuze.
1305
Een ordonnantie in Brugge verplicht de medestoven buiten de stad te brengen.
1305
Na het overlijden van graaf Gwijde van Dampierre wordt zijn zoon Robrecht graaf van Vlaanderen. Jan van Namen wordt Heer van Sluis.
1305
Na het overlijden van graaf Gwijde van Dampierre wordt zijn zoon Robrecht graaf van Vlaanderen. Jan van Namen wordt Heer van Sluis.
23 juni 1305
Verdrag van Athis-sur-Orge op 23 juni 1305
1306
Transport van Vlaanderen
1306
Jan van Namen stelt op verzoek van de abt van de Sint-Baafsabdij (Gent) Michel Masières uit Kortrijk aan als rector van een school in Sluis.
1306
Jan van Namen stelt op verzoek van de abt van de Sint-Baafsabdij (Gent) Michel Masières uit Kortrijk aan als rector van een school in Sluis.
1307
Brugs privilege geeft de Hanzeaten de vrije verblijfskeuze.
november 1307 - 1309
In november 1307 verhuist de Duitse Hanze tijdelijk (tot november 1309) naar Aardenburg (tot 1309).
november 1307 - 1309
In november 1307 verhuist de Duitse Hanze tijdelijk (tot november 1309) naar Aardenburg (tot 1309).
november 1307 - 1309
In november 1307 verhuist de Duitse Hanze tijdelijk (tot november 1309) naar Aardenburg (tot 1309).
november 1307 - 1309
In november 1307 verhuist de Duitse Hanze tijdelijk (tot november 1309) naar Aardenburg (tot 1309).
1308-1309
Het jaar 1308/1309 was een recordjaar voor Damme met de aanvoer van 850.000 hectoliters wijn.
1308
In de abdij Ter Doest (Lissewege) ontstaat tumult wanneer Germaan van Saaftinge, gesteund door zijn broer Willem van Saaftinge, de keldermeester en de abt neerslaat. Germaan wordt onthoofd op de markt van Lissewege en Willem moet op pelgrimstocht naar de paus in Avignon.
1308
In de abdij Ter Doest (Lissewege) ontstaat tumult wanneer Germaan van Saaftinge, gesteund door zijn broer Willem van Saaftinge, de keldermeester en de abt neerslaat. Germaan wordt onthoofd op de markt van Lissewege en Willem moet op pelgrimstocht naar de paus in Avignon.
1308
Abdicatie van Willem V Cordewaegen als abt van de abdij Ter Doest (Lissewege).
1309
De Duitse kooplieden verlaten opnieuw Aardenburg om zich in Brugge te vestigen.
1309
Op het tegenzegel van Damme wordt het mirakuleus kruis van Damme gezet (1309 en 1376).
1309
Opmaak van het Transport van Vlaanderen. De verdeling van de belasting tussen de Zwinstadjes is als volgt: Sluis 1808 deniers parisis; Damme 104 deniers parisis, Monnikerede 10 deniers parisis; Hoeke 8 deniers parisis; Mude 6 deniers parisis
1309
Als afgevaardigde van het Brugse Vrije, gaat Willem, heer van Lissewege, mee met de delegatie die naar Parijs trekt om er de Vrede van Athis te tekenen.
1309
De Duitse Hanza verhuist tijdelijk naar Aardenburg.
ca.1310
Een oorkonde van 1286 bepaalt dat achter de dijk van de Oudemaarspolder een inlaagdijk moet worden gelegd. Door deze inlaagdijk verliest het dorp 'Heis' ca. 100 meter bij het strand. Deze inlaagdijk is ca. 1310 afgewerkt.
1310
Om de financiele problemen te lenigen verkoopt de abdij Ter Doest (Lissewege) 300 gemete land.
1311
De clericus Willem Buccaert doet een legaat aan de Poorte (liefdadigheidsinstelling) van de abdij Ter Doest (Lissewege) om de armen te voorzien van vis, kledij en schoenen in Aardenburg.
1312
Volgens de overlevering is Willem Beuckels de uitvinder van het kaken. Hij wordt in 1312 als schepen vermeld in Biervliet.
1312
De stad Sluis geeft al zijn privileges in bewaring in de abdij Ter Doest (Lissewege).
1312
Jan Sindewint geeft op basis van de prijs van de Parijse boekhandelaars een schatting op van achttien handschriften over filosofie die het bezit waren van Jan van Hee, monnik van de abdij Ter Doest (Lissewege).
1314
Om zijn grote schulden ten overstaan van de abt van Aulne, gezant van de abt van Clairvaux te kunnen betalen, besluit de abdij Ter Doest (Lissewege) om verschillende eigendommen te verkopen: de eilanden Heiligenberg, Oothoek, Allebradswerve en Bommena, de hoeven Monsterhoek, het Oosthof, Krabbendijke en Nieuwkerke en gronden in de omgeving van Groede.
najaar 1315
In het najaar valt Lodewijk X van Frankrijk Vlaanderen binnen maar zijn inval wordt gestuit door de hevige regenval. Hij zorgt voor een blokkade van het Zwin. Uiteindelijk trekt hij zich met zijn leger terug (1316).
1315
Willem, heer van Lissewege en schepen van het Brugse Vrije (1319-1321) huwt met Matilde. Uit het huwelijk wordt een zoon Pieter geboren (1330)
1315
De Engelsen brengen de wolstapel over naar Antwerpen omwille van de vele moeilijkheden in Brugge
1315
Engelse zeerovers kapen verschillende Vlaamse schepen, o.a. een schip van Jan Top uit Mude met 206 vaten wijn; een boot van Lasmin de Witte uit Damme met 174 vaten wijn en een schip van Gillis Hooft uit Damme met 21 vaten wijn.
winter 1315-najaar 1317
Door enkele misoogsten is er een grote hongersnood in Europa die duurt van de winter 1315 tot het najaar 1317.
1 september 1316
Lodewijk X van Frankrijk heft de blokkade van de Zwinhavens op (1 september 1316) in ruil voor vrede en de afstand door Vlaanderen van Waals-Vlaanderen.
14 maart 1316
De graaf geeft op 14 maart 1316 het waterrecht volledig terug aan Mude. Sluis protesteert heftig.
1316
Nikolaas II Layenweerd wordt de 18de abt van Ter Doest.
1316
In de abdij Ter Doest (Lissewege) is er overleg met de abten van Clairveaux, ter Duinen, Villers, Aulne, Baudelo en Grandpre over de financiele problemen van de abdij die ondermeer worden veroorzaakt door het verloren gaan van verschillende bezittingen in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen als gevolg van verschillende dijkbreuken.
14 maart 1316
Sluis verliest op 14 maart 1316 een geding over de grensscheiding met Mude.
14 maart 1317
De waterbaljuw van de wateren te Mude verkrijgt op 14 maart 1317 opnieuw het recht op alle wateren van het Zwin. Dat betekent een inkrimping van het schependom van Sluis.
1318
De oudst bekende verzekeringspolis wordt in 1318 in Firenze afgesloten.
1318
Grote vloed in Zeeland.
1319-1333
De heerlijheid Dudzele is van 1319 tot 1333 in handen van Boudewijn III van Dudzele.
1320
In de Vrede van Parijs wordt de afstand van Waals-Vlaanderen bevestigd.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.