headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
14 juli 1351
Op 14 juli 1351 laat Graaf Lodewijk van Male aan Mude (Sint-Anna-ter-Muiden) weten dat zij op rechtsgebied zijn ondergeschikt aan Brugge.
1352
Willem, heer van Lissewege, erft van zijn broer Arnold.
1354
In het geheim komen de kanselier van Navarra en de hertog van Lancaster samen in Damme om er een mogelijke gezamelijke inval in Normandie te bespreken.
1354
In het geheim komen de kanselier van Navarra en de hertog van Lancaster samen in Damme om er een mogelijke gezamelijke inval in Normandie te bespreken.
1355
Bouw van de Gentpoort in Brugge.
1355
Hugevliet verkrijgt van Lodewijk van Male een week- en een jaarmarkt en het stapelrecht van vis tijdens het haringseizoen..
september 1355
In september 1355 vertrekt Blanche van Namen, dochter van Jan van Namen, van uit de haven van Sluis naar het Noorden om er te huwen met Magnus Eriksson, de koning van Noorwegen-Zweden
juni 1356
Na het overlijden van Hertog Jan III van Brabant in 1355, eist Lodewijk van Male een deel van Brabant op wat hem wordt geweigerd. In juni 1356 begint hij een successieoorlog. Met Vlaamse milities trekt hij Brussel binnen en vanuit het Zwin vertrekt een vloot om Antwerpen in te nemen.
1356
De abdij Ter Doest (Lissewege) ontvangt als aalmoes de Brugse Polder (85 gemete land in de Oostpolder van Saaftinge) van Boudewijn en Jan Doneghers en van hun nicht Heilzoete.
5 december 1357
Graaf Lodewijk van Male geeft op 5 december 1357 een octrooi om de Ieperleet verder uit te diepen.
25 december 1357
Op kerstnacht 1357 breekt een grote storm de dijken van de Vier Ambachten. Ook het Zwin en de Vlaamse kust krijgen het hard te verduren.
21 juni 1357
Het kapiitel van Sint-Donaas verpacht op 21 juni 1357 de kleine tiende van Dudzele voor 9 jaar aan Boudewijn van Dudzele.
1357
De Watering van Eiesluis besluit om in Lissewege een nieuwe heerweg aan te leggen.
1357
Willem de Smidt uit Bassevelde wordt de 22ste abt van de abdij Ter Doest (Lissewege). Hij bouwt een nieuw klooster.
1357
Grote vloed in Zeeland.
tot 1358
Tot 1358 komt het water nog tot aan de Hoogstraat van Monnikerede die was aangelegd op een buitendijk van het Zwin.
2 augustus 1358
Op 2 augustus 1358 herbevestigt de Vlaamse graaf het stapelprivilegie van Brugge. Dat tot ongenoegen van Sluis.
2 augustus 1358
Op 2 augustus 1358 herbevestigt de Vlaamse graaf het stapelprivilegie van Brugge. Dat tot ongenoegen van Sluis.
ca. 1360
Grote uitbreiding van de jonge duinen tussen Blankenberge en Heist. De Watering van Eiesluis stelt een duinenwachter aan en plant stro in de duinen.
1360
Een rampjaar door het opnieuw uitbreken van de pest, de zware regenval met overstromingen als gevolg en branden in Brugge, Gent, Aalst, Sluis en Veurne.
1360
Wegens de slechte economische toestand in Aardenburg weigert Lodewijk van Nevers de oprichting van een kapittel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
1360
Brugge geeft in 1360 aan Damme de toelating om een speie te maken in de dijk van de nieuwe vaart en een nieuw kanaal te graven tot achter de halle zodat de schepen gemakkelijker hun waren kunnen lossen.
18 mei 1360
Na een zware brand in Sluis (1360) besluit graaf Lodewijk II op 18 mei 1360 dat alle gebouwen die op de aangewassen gronden van het Zwin zijn gebouwd na 1331, moeten worden afgebroken om zo de vernauwing van het Zwin te beperken.
18 mei 1360
Na een zware brand in Sluis (1360) besluit graaf Lodewijk II op 18 mei 1360 dat alle gebouwen die op de aangewassen gronden van het Zwin zijn gebouwd na 1331, moeten worden afgebroken om zo de vernauwing van het Zwin te beperken.
di 19 okt 1361
De Zuidsluis van Reigaarsvliet wordt hersteld na een zware stormschade.
2 september 1361
Lodewijk van Male sluit in Damme op 2 september 1361 opnieuw vrede met Brugge en geeft de stad de toelating om het kanaal naar de Leie verder uit te graven.
2 september 1361
Lodewijk van Male sluit in Damme op 2 september 1361 opnieuw vrede met Brugge en geeft de stad de toelating om het kanaal naar de Leie verder uit te graven.
1362
Er worden verbredingswerken uitgevoerd aan de Nieuwe Leie, ten noorden van Brugge, met als doel de Zwingeul beter uit te spoelen.
1364
De houten sluis die Brugge in 1234 in Damme heeft gebouwd wordt in 1364 vervangen door een stenen sluis.
1364
Karel V wordt de nieuwe koning van Frankrijk.
1365
Er is voor het eerst sprake van een school in Blankenberge
1365
De heerlijkheid van Duzele is in handen van Boudewijn IV van Dudzele die is gehuwd met Lisebete van Dorneke (Liesbeth van Doornik).
1365
Appolonia (Ampluerine) van Lissewege houdt twee derden van het ammanschap van Lissewege.
1366
Vroegste vermelding van "leedsmannen" (loodsen) op het Zwin.
1366
Vroegste vermelding van "leedsmannen" (loodsen) op het Zwin.
1366
Overlijden van de weduwe van Jan van Namen, douairiere van Sluis.
1366
Vroegste vermelding van het aanbrengen van bakens in de Zwinmonding.
1366
Vroegste vermelding van een school in Uitkerke
14 december 1367
Een hevige orkaan veroorzaakt in de avond van 14 december 1367 overstromingen in de hele kuststreek.
1367
Lodewijk van Male beslist dat ook Sluis het 'recht op de mate' van Damme moet erkennen. Enkel meters van Damme, Hoeke en Monnikerede mogen de koopwaar meten.
1367
In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme wordt Wulfaert van Moerkerke begraven.
14 december 1367
Een hevige orkaan veroorzaakt in de avond van 14 december 1367 overstromingen in de hele kuststreek.
1367
In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme wordt Wulfaert van Moerkerke begraven.
7 december 1367
Op 7 december 1367 wordt Sluis nog eens terecht gewezen omdat de stad het stapelrecht van Brugge probeert te omzeilen.
7 december 1367
Graaf Lodewijk III veroordeelt Sluis op 7 december 1367 voor het schenden van het stapelprivilegie van Brugge.
17 december 1367
Op 17 december komt een grote orkaan over de Zwinstreek. De combinatie met een springvloed zorgt voor dijkbreuken, overstromingen en verwoesting van torens, huizen en molens.
17 december 1367
Grote springvloed in de Zwinstreek.
1368
Het toltarief van het Zwin vermeldt het vissersdorpje Vijfhuizen in Reigaarsvliet.
1368
Jan Siters was in 1368 een van de Schepenen van Damme.
1368
Jan Siters was in 1368 een van de Schepenen van Damme.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright ¬© 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.