headerbg bl

Bibliografie

Bibliografie

M. Coornaert, Knokke en het Zwin - De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke, met een studie over de Zwindelta. Tielt 1974.

M. Coornaert, Heist en de Eiesluis - De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Heist, met een studie over de Eiesluis (en de middeleeuwse Vlaamse visserij). Tielt 1976.

M. Coornaert, Westkapelle en RamskapelIe - De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Westkapelle en Ramskapelle, met een studie over de Brugse Tegelrie. Tielt 1981.

M. Coornaert, Een overzicht van de molens in het Noordvrije, in: Liber Amicorum René De Keyser, Speciale uitgave, Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, pp. 43-78, 1985.

M. Coornaert, Dudzele en Sint-Lenaart - De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang (en het middeleeuwse tienderecht). Dudzele1985.

M. Coornaert, Middeleeuwse vierboeten en vaarbakens op de Vlaamse kust, in: Rond de Poldertorens, 2de jg. pp. 174-232. 1987.

M. Coornaert, De forten van het Brugse Vrije tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in: Rond de Poldertorens, 30e jg. pp. 89-110. 1988.

M. Coornaert, Het tienderecht in de oorspronkelijke parochie Oostkerke en op het eiland Wulpen, met de topografie eh de geschiedenis van Wulpen, in: Rond de Poldertorens, 31e jg. nr. 1, pp. 4-35; nr. 2, pp. 3-32; nr. 3, pp. 3-43; nr. 4 is ter perse 1989.

| inhoudstafel

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.