Europese projecten

De Europese Commissie stelt via het Interregprogramma 2007-2013 onder meer aan de Grensregio Vlaanderen-Nederland middelen ter beschikking uit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking die de duurzame sociaal-economische ontwikkeling in de grensregio bevordert. Hiervoor werd door het partnerschap van 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies en de beide lidstaten Vlaanderen en Nederland een breed programma ontwikkeld om in tal van domeinen samenwerkingsverbanden te bevorderen. Met de goedkeuring van deze projecten is in de samenwerking en verdere sociaal-economische ontwikkeling van de grensregio weer een belangrijke stap gezet. De projecten richten zich op uiteenlopende thema’s, zoals onderwijs, ondernemerschap, kennisontwikkeling en innovatie, professionalisering van de sociale economie en cultureel erfgoed.

Recreatie & Ecotoerisme in de Zwinstreek, kortweg REECZ, is een innovatief en uitvoeringsgericht project gericht op de versterking van grensoverschrijdende beleving van de natuur, het erfgoed en het landschap in de Zwinstreek. Het project streeft naar de ontwikkeling van een eenduidig, duurzaam en streekgebonden toeristisch-recreatief weefsel. Natuur, landschap en erfgoed vormen hierbij de belangrijkste ingrediënten voor een brede geïntegreerde aanpak over de grenzen heen. Meer info...

‘Forten en Linies in grensbreed perspectief’: linken tussen verdedigingslinies gaat verder met het ontsluiten van de Staats-Spaanse Linies in West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland. Ze vormen met de in Noord-Brabant aanwezige verdedigingswerken en de twee linies van de stad Antwerpen een geheel. Zowel historisch, ruimtelijk als landschappelijk zijn de diverse elementen van deze verdedigingswerken met elkaar verbonden. Deze onderlinge samenhang is onvoldoende leesbaar en toegankelijk en dient hersteld en versterkt te worden. Meer info... 

Erfgoed en het maritiem geheugen in het twee zeeëngebied, kortweg HMS², is een samenwerkingsverband tussen dertig partners in West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Zeeland en Engeland, met een evenwichtige mix tussen streekbesturen, kustgemeenten en private organisaties actief aan de kust. Binnen het project zijn er drie grote invalshoeken van waaruit erfgoed wordt benaderd en acties worden opgezet. Meer info...

 

 

 

 

Afdrukken