Ontstaan en evolutie in de Zwinstreek - Willy Wintein

Nieuwe inzichten over het ontstaan en evolutie in de Zwinstreek is een in 2009 herwerkte tekst over de evolutie van het landschap in de (ruime) regio.

Auteur Willy Wintein geeft op een heldere en schematische manier de landschapsevolutie weer. Ook de tekeningen in de tekst zijn van zijn hand.

Inhoudstafel (klik op de titels om de teksten te raadplegen)

Gelieve bij gebruik van (stukken uit) deze tekst, gelieve de naam van de auteur te vermelden.

Afdrukken