Landschap in de Zwinstreek

De landschapsevolutie heeft in de Zwinstreek altijd een belangrijke rol gespeeld. Op deze pagina's komen teksten aan bod over landschap in de Zwinstreek gekenmerkt door zee, strand, duinen, polders, dijken...

In Ontstaan en evolutie in de Zwinstreek besteedt Willy Wintein aandacht aan landschapvormende processen en geeft een overzicht van de landschapselementen door de eeuwen heen.

Het artikel Onderwaterreliƫf van het Belgische deel van de Noordzee van Mieke Mathys geeft een overzicht van het huidige Belgische zandbankenlandschap, geeft duidelijkheid over wat de aard van de zeebodem zegt over zijn verleden en geeft een visie weer over de ontstaansgeschiedenis in relatie tot het heersende klimaat in de Noordzee.

Opgelet! Het gebruik van het tekstmateriaal is toegestaan mits uitdrukkelijke vermelding van de auteur.

 

Afdrukken