headerbg bl
HomeNatuur en landschapNatuurBiologische Waarderingskaart

Biologische Waarderingskaart

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een vrij uniforme inventarisatie en evaluatie voor het grondgebruik, de plantengroei en de kleine landschapselementen van het gehele Vlaamse grondgebied. De indeling van de kaarten is gemaakt op basis van de cartografische indeling van Vlaanderen. De BWK geeft ondermeer aan hoe biologisch waardevol een bepaald perceel is. Er is ook een landschapsecologische analyse uitgevoerd bij deze inventarisatie, waarbij ondermeer reliëf, bodem, waterlopen en landschap zijn geanalyseerd.

De eerste versie (kaart en verklarende tekst) waarvan de Zwinstreek deel uitmaakt – kaartbladen 5 en 13 – werd in 1986 gerealiseerd door het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie. Deze kaart is raadpleegbaar in de museumcollectie van Sincfala. De verklarende tekst wordt integraal weergegeven in dit hoofdstuk en geeft meer uitleg over geologie, geomorfologie, hydrologie, hydrografie, pedologie, cultuurhistorische kennis, algemeen biologische typering en beschrijving van markante bos- en natuurgebieden.

Detail uit BWK met betrekking tot de Zwinstreek

Inhoudstafel (klik op de titels om de teksten te raadplegen)

bwk_coverInleiding

Gebiedenlijst

De Duinstreek

Fysisch milieu
Biologisch milieu
Conclusies


De Polders
Het Oudland en het Middelland

Fysisch milieu
Biologisch milieu
Conclusies

Het Nieuwland en het Zwin

Het Nieuwland van Oost-Vlaanderen


De Zandstreek
Het Zandgebied van Brugge-Maldegem-Eeklo + depressie van het kanaal Brugge-Gent

Fysisch milieu
Biologisch milieu
Conclusies

Het Plateau van Wijnendale

De Rug van Aalter

Fysisch milieu
Biologisch milieu
Conclusies

De Cuesta Oedelem-Zomergem

Fysisch milieu
Biologisch milieu
Conclusies

Samenvatting

Literatuur- en documentatielijst

Geraadpleegde kaarten

De volledige referentie van de kaartbladen en tekst is Demarest, L. (1986). Biologische waarderingskaart van België: verklarende tekst bij kaartbladen 5 en 13. Huylebroeck, J., Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE), Coördinatiecentrum van de Biologische Waarderingskaart: Brussel: Belgium. 131 pp.

Er bestaan twee versies van de BWK. Versie 1 is gemaakt in de periode 1978-1986 met aanvullingen tot in 1996. Aan de hand van terreinwerk werd een globale landschapsecologische situering uitgevoerd. Versie 2, gerealiseerd vanaf 1997, is een nauwkeurig en gedetailleerd document dat bruikbaar is tot op perceelsniveau.

bwk1bwk2

Overzicht BWK versie 1 Overzicht BWK versie 2

Meer info over de BWK vind je op de website van het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO). Download hier het artikel De Biologische Waarderingskaart: een wetenschappelijk instrument voor het beleid, een uitgave van Natuurpunt. De digitale versie van de Biologische Waarderingskaart is terug te vinden via het Geoloket.

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.