headerbg bl

Inleiding

Ecologische achtergronden
In dit gebied kunnen verschillende landschappen onderscheiden worden op grond van een aantal geologische, geomorfologische, hydrologische, pedologische en antropogene kenmerken. Deze verschillen komen natuurlijk tot uiting in de vegetatie en bijgevolg in het al dan niet voorkomen van bepaalde karteringseenheden. De relatieve zeldzaamheid of abundantie van de karteringseenheden in de verschillende landschapstypen is echter niet uit tabel 2 af te lezen. Binnen elk landschapstype hebben wij verder een aantal karakteristieke gebieden onderscheiden; dit zijn zones waarin de kenmerkende potenties van het landschap nog het best gerealiseerd en/of bewaard zijn. Ze kunnen worden gesitueerd aan de hand van de overzichtskaart. In het landschap treft men dikwijls een verwevenheid aan van cultuurlijke en natuurlijke vegetatie-elementen wat het grote aantal complexen van karteringseenheden verklaart. Hierbij is de eerst vermelde karteringseenheid in principe steeds de dominante. Intacte, oude complexen zijn biologisch veel rijker dan een zuivere optelling van de samenstellende eenheden zou doen vermoeden, onder meer vanwege het sterke randeffect en de grotere diversiteit. Er zijn ontelbare varianten mogelijk. Enkele voorbeelden zijn: Hpr + Mr, Hp + Kb, Ur + Kj + Kh, Bs + Hp + Hx + Kb.

Situering

Blok 13 is samengesteld uit de volgende N.G.I.-kaartbladen:

• 5/1-2: Het Zwin
• 5/5-6: Heist-Westkapelle
• 5/7-8: Sint-Margriete
• 13/1-2: Brugge-Moerkerke
• 13/3-4: Maldegem-Eeklo
• 13/5-6: Loppem-Oedelem
• 13/7-8: Knesselare-Zomergem

Deze kaarten zijn gedeeltelijk gelegen in de provincie West-Vlaanderen, gedeeltelijk in de provincie Oost-Vlaanderen. In dit blok zijn de volgende geografische streken vertegenwoordigd:

• de Duinstreek: het grootste deel van de oostkust + het Zwin
• de Polderstreek: het oostelijk gedeelte van de kustpolders + het westelijk gedeelte van de Oost-Vlaamse polders.
• de Zandstreek

Bewoning en verkeersassen

De Duin- en Zandstreek zijn veel dichter bevolkt dan de Polderstreek. De volgende gefusioneerde gemeenten komen op het kaartblad 13 voor:
• volledig: Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Eeklo, Zomergem, Knesselare en Beernem
• grotendeels: Brugge, Sint-Laureins, Waarschoot en Oostkamp
• gedeeltelijk: Kaprijke, Lovendegem, Aalter en Zedelgem
• over een klein deel van hun oppervlakte: Nevele, Wingene en Ruislede.

Het wegennet is eveneens dichter in de duin- en zandstreek. De belangrijkste wegen zijn:
• de autoweg E40 (Brussel-Gent-Brugge-Nieuwpoort)
• de N10 (Oostende-Brugge-Gent)
• de N64 (Brugge-Torhout)
• de N71 (Blankenberge-Brugge-Kortrijk)
• de N296 (Knokke-Heist-Maldegem)
• de N298 (Zeebrugge-Brugge-Es)
• de N310 (Aalter-Maldegem-Rijksgrens met Nederland)
• de expresweg die Antwerpen met de kust verbindt (aansluiting met de N296) - was in aanleg tijdens het karteren)
• de A17 die Kortrijk met Brugge verbindt - was in aanleg tijdens het karteren.

De grote waterwegen zijn:
• het kanaal Oostende-Brugge-Gent
• het Boudewijnkanaal
• het Leopoldkanaal
• het Schipdonkkanaal
• de Damse vaart (Brugge-Sluis)

De spoorlijnen binnen dit kaartblad zijn:
• Oostende-Brussel
• Brugge-Knokke-Heist
• Brugge-Blankenberge
• Brugge-Torhout

pastarchives

inhoudstafel |

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.