headerbg bl
HomeNieuwsNieuws 2009West-Vlaamse militieregisters digitaal raadpleegbaar

West-Vlaamse militieregisters digitaal raadpleegbaar

Militieregisters bevatten niet alleen militaire informatie, maar ook unieke gegevens over de dienstplichtige mannen. Per militiekanton en per rekruut werden tot 1871 de fysieke kentrekken beschreven: de vorm van het gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar en de wenkbrauwen, de kleur van de ogen, de gestalte en eventueel andere lichamelijke bijzonderheden. Daarnaast zijn steeds ook de geboortedatum en -plaats, de woonplaats, het beroep, de namen en het beroep van de ouders genoteerd. Van zuiver militaire aard zijn de verwijzingen naar het motief bij eventuele vrijstelling of uitstel van dienst en naar het korps waarbij de dienstplichtige uiteindelijk werd ingedeeld. Soms kan men er ook nog informatie aantreffen over het opleidingsniveau of over de graad van geletterdheid van de rekruten.

De registers zijn zeer interessante bronnen voor genealogen of geïnteresseerden in familiegeschiedenis. Zij kunnen er allerlei gedetailleerde fysieke en andere gegevens aantreffen om hun onderzoek naar voorouders te stofferen. Daarnaast kunnen de registers ook geraadpleegd worden voor meer algemeen historisch onderzoek naar de fysieke ontwikkeling, de beroepenstructuur, de alfabetisatiegraad en naar de evolutie van de levensstandaard.

In het totaal bewaart de Provinciale Archiefdienst 1.372 militieregisters uit de periode 1813 - 1922, en dit voor het volledige grondgebied van West-Vlaanderen. De registers worden systematisch gemicrofilmd en gedigitaliseerd. Tegen eind 2008 zullen 771 registers of 189.907 digitale beelden voor de periode 1813-1898 ter beschikking zijn. De beelden kunnen elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur vrij geraadpleegd worden op een pc die in de Fernand Peutemanleeszaal (Gistelse Steenweg 528 te Sint-Andries) ter beschikking staat. Naast het ontsluiten en ter beschikking stellen loopt ook een conserveringsproject, waarbij alle registerbanden die in slechte toestand verkeren, hersteld worden.

Uit: Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen, december 2008 - jg. 9, nr. 3

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright ┬ę 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.