Wandel- en ruiterpaden toegankelijk tijdens de kerstvakantie

kaartje_kerstvakantie2009_90dpi_webEind september 2009 zijn er grote werken gestart in het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en polders. In de kerstvakantie worden die werken tijdelijk stil gelegd Er zullen dus even geen zware machines meer aanwezig zijn in het gebied waardoor het er tijdens de vakantie veilig is.

Wandelaars en ruiters kunnen tijdens de vakantie vanop de meeste paden opnieuw genieten van het gebied. Welke paden toegankelijk zijn, is aangegeven aan de ingangen van het gebied. Fietsers worden NIET toegelaten omdat de toestand van de wegen momenteel niet geschikt is om op te fietsen.

Na de kerstvakantie is het gebied opnieuw ontoegankelijk tot aan de paasvakantie.
Dit met uitzondering van de Groenpleinduinen en het gebied op de hoek van de Bronlaan en de Zwinlaan. Ook de Zeedijk, Graaf Léon Lippensdreef en Hazegraspolderdijk blijven toegankelijk.

De werkzaamheden zijn nodig om een aantal nieuwe gescheiden wandel- en fietspaden te maken. Dit gebeurt in het kader van het Interreg IV A-project ‘Recreatie en Ecotoerisme in de Zwinstreek’ (REECZ). De betonnen paden zijn ondertussen opgebroken. De onderfundering wordt momenteel afgewerkt. Het gebroken beton wordt daarvoor herbruikt. Na Nieuwjaar wordt er gestart met de eigenlijke aanleg van de nieuwe gescheiden wandel- en fietspaden.

REECZ is een innovatief, uitvoeringsgericht project dat gericht is op de grensoverschrijdende beleving van de natuur, het erfgoed en het landschap van de Zwinstreek. De partners zijn naast het Agentschap voor Natuur en Bos, de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Knokke-Heist, de gemeente Sluis, IVN Consulentenschap Zeeland, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust- afdeling Kust en Westtoer.

Afdrukken