Bomen rooien voor Zeno - Maaiwerk in de Zwinvlakte

De werken in het Vlaams Natuurreservaat zeno-maaiwerk_001 schieten goed op. Vooral het rooien van een hele reeks boomgroepen en boomrijen heeft het uitzicht van het gebied op bepaalde plaatsen drastisch veranderd.

Zo is de Kleyne Vlakte – het gebied met weilanden waar je rond rijdt vooraleer je op de parking van het Zwin aankomt – door het verdwijnen van boomrijen en jachtbosjes nog méér open vlakte geworden. De bomen werden ter plaatse gestapeld en nadien door een reuzeverhakselaar tot houtsnippers verwerkt. De bergen houtsnippers werden opgehaald om als brandstof te dienen in energiecentrales.

Voor meer info over dit natuurinrichtingsproject ZENO - van het Vlaams Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

zeno-maaiwerk_002

Ondertussen voerde het ANB ook beheerswerken uit in de Zwinvlakte.
Enkele uitgestrekte, hoger gelegen terreinen, verruigd door hoofdzakelijk het gras strandkweek, werden gemaaid. Het maaisel werd bovendien afgevoerd .

Om de kwetsbare bodem niet te sterk te belasten met al te zware machines, voerde een aannemer de werken uit met behulp van een machine voorzien van rupsbanden. Op die manier wordt het gewacht zo goed mogelijk over een zo groot mogelijk oppervlak verdeeld met zo weinig mogelijk schade aan bodem tot gevolg.

Afdrukken