Drietalige website over maritiem erfgoed langs Noordzee en Kanaal


In Oostende is de nieuwe drietalige website www.maritime-history.eu gepresenteerd die het maritiem erfgoed in Zeeland, West-Vlaanderen, Nord/Pas-de-Calais en Zuid-Oost-Engeland moet ontsluiten. Op de website zullen o.m. maritieme erfgoedlocaties zoals het domein Raversijde en het visserijmuseum in Oostduinkerke worden voorgesteld. Ook Museum Sincfala maakt via de gemeente Knokke-Heist deel uit van het project. Als de website begin 2011 volledig is afgewerkt, zal iedereen er informatie kunnen aan toevoegen via zowel tekst, foto, klank als video. Momenteel kunnen enkel de dertig partners van het Europese Interreg-project gegevens toevoegen. De nieuwe website is ontwikkeld door het Nederlands-Belgische bedrijf Exed. Voor het hele HMS-project (Heritage and maritime memories in the 2 seas region) is tien miljoen euro beschikbaar. Het West-Vlaamse provinciebestuur co├Ârdineert. Meer informatie over het HMS-project vind je hier

logo_hms

Afdrukken