Coussée & Goris, Grontmij en projectpartners geselecteerd als ontwerper voor het Zwin Natuurcentrum

Het bureau voor architectuur en stedenbouw ‘Coussée & Goris architecten’ uit Gent, met Grontmij Vlaanderen nv uit Zaventem, Siem Steur bv uit Volendam, Madoc bvba uit Gent, Bundl bvba uit Antwerpen, Koen R.M.-L. Van Synghel bvba uit Brussel, Atelier Veldwerk Rudy J. Luijters uit Brussel en Gafpa uit Gent is als ontwerper voor het Zwin Natuurcentrum geselecteerd. Dat besliste de deputatie in haar zitting op donderdag 24 februari 2011.

Het gekozen ontwerp vormt de basis voor verdere besprekingen. De aanbestedende overheden, de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), zullen nu, rekening houdend met het oorspronkelijke ontwerpprogramma en met verder evoluerende projectinzichten, met het winnend ontwerpbureau afspraken maken. Deze moeten leiden tot een finaal ontwerp waarvoor halfweg dit jaar de vergunning wordt aangevraagd. Nadien zal het bureau instaan voor de opmaak van het uitvoeringsontwerp met aanbestedingsbestekken en coördinatie van de uitvoering op terrein.

Landschappelijke integratie

De jury prees het winnend wedstrijdontwerp omwille van zijn grote integratiekwaliteiten in het Zwin. De voorgestelde natuurherinrichting voor het Zwin Natuurcentrum creëert een landschappelijke continuïteit tussen de recent heringerichte natuur van de Kleyne Vlakte en de Zwinvlakte.

Het nieuwe bezoekerscentrum en kijkcentrum zijn horizontaal landschappelijk mooi ingeplant, en de geïntegreerde voorstellen voor afwerking van de kijkpunten op de nieuwe Zwindijken en voor het infopunt in Cadzand versterken het geheel op streekniveau. In het bezoekerscentrum is er een grote openheid met panoramische zichten op de natuuromgeving in alle richtingen, zowel vanuit cafetaria en restaurant, als vanuit de toekomstige Zwintentoonstelling. De tentoonstelling moet een evenwicht brengen tussen mobiele, multimediale elementen en meer klassieke opstellingen, en situeert zich in een apart bouwvolume van het bezoekerscentrum alsook in het kijkcentrum. Gebouwen en buiteninrichtingen worden met een hoog niveau van duurzaamheid gerealiseerd, in het bijzonder op vlak van materiaalgebruik, energie- en waterverbruik.

In het Provinciaal Natuurpark Zwin laten de nieuwe vogelaantrekkende waterpartijen en duinmeren een sterk verbeterde natuurbeleving toe. Het gebied wordt ontsloten door een padenstelsel dat ook de twee grote doorwandelbare vogelkooien aandoet. Er wordt ook ruimte voorzien voor het opstellen van ooievaarsnesten.

Het kijkcentrum is discreet in de Zwindijk ingewerkt en biedt een mooi panoramisch zicht op de Zwinvlakte, ook bij mindere weersomstandigheden. Alle faciliteiten zijn toegankelijk voor rolwagengebruikers en aangepast voor bezoekers met beperkingen.

Ambitie

Deze ‘prijsvraag voor ontwerpen’ gebeurde in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en hield de opmaak van een ontwerp voor het Zwin Natuurcentrum, met natuurtoeristisch attractieaanbod en toeristisch onthaal in. Het Zwin Natuurcentrum bevat het Provinciaal Natuurpark Zwin en het Vlaamse deel van de Zwinvlakte (tot aan de Zwingeul). Daarnaast omvatte de wedstrijd ook elementen van ruimere integratie van het Zwin Natuurcentrum in het Zwin. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en van het Vlaamse Gewest om, in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist en de Zeeuwse betrokken overheden Sluis en Provincie Zeeland, een belangrijk eigentijds natuurtoeristisch centrum te realiseren, als een nieuwe topattractie van de kust.

Timing

Binnen afzienbare tijd worden de werken op het terrein aangevat, waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar het voorkomen van hinder voor de waardevolle natuur en de huidige exploitatie zo goed mogelijk kan blijven doorgaan. Tijdens de veranderingswerken blijft het Provinciaal Natuurcentrum Zwin en de Zwinvlakte zo veel mogelijk open voor het grote publiek. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos om midden 2014 de exploitatie van de belangrijkste nieuwe infrastructuur samen te kunnen opstarten.

Financieel

De totale kost van het project wordt op ruim 16,3 miljoen euro geraamd. Het overgrote deel daarvan wordt door de Provincie West-Vlaanderen voorzien voor de inrichting van het natuurpark en het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte. Het ANB voorziet circa 1 miljoen euro ter financiering van het kijkcentrum.

Het Zwin Natuurcentrum kan verder op de financiële steun rekenen van o.a. de Vlaamse Regering in het kader van het Kustactieplan III 2005-2009 (circa 800.000 euro), van de Europese Unie in het kader van REECZ (circa 1.400.000 euro), van Natura People (circa 600.000 euro) en van de gemeente Knokke-Heist (circa 500.000 euro).

Verloop wedstrijd

Op donderdag 23 september 2010 besliste de provincieraad van de Provincie West-Vlaanderen over het wedstrijdbestek voor de ontwerpwedstrijd voor het Zwin Natuurcentrum, waaraan 5 kandidaat-ontwerpers deelnamen. Op 1 oktober werd de wedstrijdopgave aan de kandidaat-ontwerpers overgemaakt. Ze hadden vervolgens vier maanden de tijd om hun wedstrijdontwerp in te dienen (eind januari 2011). De ingediende opdrachten werden vervolgens door de internationale wedstrijdjury op basis van afgesproken beoordelingscriteria gerangschikt. Na goedkeuring door de deputatie werd de opdracht aan één van deze laureaatontwerpers toegekend.

In de jury zetelden volgende externe juryleden: architect stedenbouwkundig ontwerper Bernardo Secchi als voorzitter, stedenbouwkundig architect en gewezen Vlaams Bouwmeester Bob Van Reeth als covoorzitter, ornitholoog en Voorzitter Vlaams Natuurpunt Walter Roggeman, Bedrijfsmanager van het bezoekerscentrum Ecomare (Texel, Nederland) Anton Hurkens; Kris Van Slycke, consultant Brain Tower; Hugo Hens, ir. en hoogleraar emeritus KULeuven.

Coussée & Goris, Grontmij en projectpartners haalden het van andere bureaus zoals KCAP International bv uit Rotterdam, Paul Robbrecht uit Gent (met Vogt Landscape Architects nv te Zürich en VK Engineering nv uit Brussel), Vista Landscape and Urban Design bv uit Amsterdam (met Erik Van Vliet Zoo Design uit Amersfoort, Olaf Gisper Architects uit Amsterdam, Maatschappij Van Den Oever Zaaijer & Partners Architecten te Amsterdam, Arup Nederland bv uit Amsterdam en Rietbroek Oudijn Ontwerpers uit Amsterdam) en Stephane Beel & Lieven Achtergael architecten fv uit Gent (met Soresma nv uit Antwerpen)

Tentoonstelling

De plannen van het winnende ontwerp zullen in de cafetaria van het Natuurcentrum Zwin worden tentoongesteld voor het grote publiek.

Afdrukken